Plavecký bazén Piešťany otvoria pre verejnosť v stredu

Vo všetkých priestoroch okrem spŕch a bazéna musia návštevníci používať rúško. Povinnosťou prevádzkovateľa je viesť evidenciu ľudí, ktorí plaváreň navštívili.

Po dvojmesačnej prestávke sa budú môcť prvýkrát rekreační plavci vrátiť do jediného krytého plaveckého bazéna v Piešťanoch v stredu 3. júna od 7.00 h. Cez facebook to oznámili zástupcovia občianskeho združenia, ktoré bazén v bývalom hoteli Sĺňava prevádzkuje.

Zároveň upozornili na pravidlá, ktoré musí každý návštevník dodržať. Vychádzajú z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR na zabránenie šírenia koronavírusu.

1. Vstup do budovy je možný len s prekrytím horných dýchacích ciest a vydezinfikovanými rukami, do budovy je možný vstup len cez „zadný vchod“.
2. V prípade, že máte zvýšenú teplotu nad 37,0 °C, ste prechladnutý alebo máte dýchacie problémy je zakázané pohybovať sa v priestoroch a ste povinný opustiť objekt, vyhľadať lekára, prípadne sa preliečiť v mieste svojho bydliska.
3. Dodržiavať minimálne dvojmetrové odstupy medzi osobami.
4. Prekrytie horných dýchacích ciest (rúško) je potrebné používať vo všetkých priestoroch mimo spŕch a vody.
5. Nenavštevovať iné priestory ako tie, ktoré sú nevyhnutné k priamemu vstupu do bazéna.
6. Nezdržiavať sa na spoločných chodbách a v priestoroch recepcie dlhšie ako je nevyhnutný čas. Recepciu v rámci osobného kontaktu využívať len na vstup a výstup. Maximálny počet osôb zdržiavajúcich sa v spoločných priestoroch – recepcia (traja ľudia), šatňa, sprchy (osem ľudí).
7. Maximálny počet ľudí nachádzajúcich sa v priestoroch plaveckého bazéna je 35 (1 človek na 15 m2) vrátane obsluhy.
8. Návštevníci sú povinní pred výstupom zo šatne do čistej zóny ako aj pred každým vstupom do bazénu použiť sprchy a dôsledne sa umyť mydlom.
9. Prevádzkovateľ je povinný viesť si zoznam osôb, ktoré navštívili plaváreň.
10. V prípade porušenia návštevného poriadku alebo hygienických pokynov vydaných MZSR je prevádzkovateľ oprávnený osoby nerešpektujúce uvedené nariadenia vykázať z priestorov krytej plavárne bez nároku na vrátenie vstupného.