Piešťany odpustia poplatok za terasy na tri mesiace

Poslanci schválili úpravu všeobecne záväzného nariadenia, na základe ktorej nebudú prevádzkovatelia reštaurácií a kaviarní platiť samospráve za užívanie verejného priestranstva. Poplatok im odpustia v období od 15. júla do 15. októbra.

Poplatok za terasy v súvislosti s mimoriadnou situáciu spôsobenou šírením ochorenia Covid-19 podnikateľom odpustili v Trnave, Trenčíne, Žiline aj ďalších slovenských mestách. V Piešťanoch na to bola potrebná zmena všeobecne záväzného nariadenia, s ktorou mestské zastupiteľstvo súhlasilo vo štvrtok 25. júna.

Radnica odpustenie poplatku odôvodnila znížením „finančných dopadov zapríčinených vznikom šírenia pandémie ochorenia COVID-19 a zavedených epidemiologických opatrení z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie.“

Podnikatelia v centre platia od začiatku mája do konca septembra za exteriérové sedenia 22 centov za meter štvorcový a deň. Po zvyšok roka je to 12 centov. Pre majiteľov kaviarní, reštaurácií a pohostinstiev mimo centrum mesta je poplatok za terasy 12, resp. 6 centov.

Oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva exteriérovým sedením bude v Piešťanoch platné od 15. júla do 15. októbra, nakoľko zmena všeobecne záväzného nariadenia nemôže mať spätnú účinnosť.

Na dani za záber verejného priestranstva plánovala radnica tento rok vybrať 60-tisíc eur. Túto daň však neplatia iba majitelia terás. Zahŕňa aj poplatky za umiestnenie stavebného zariadenia, skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, umiestnenie predajného zariadenia alebo cirkusu.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič