Piešťany musia vytlačiť autá z centra

Namiesto budovania parkovacích miest na zelených plochách, by sa mala radnica snažiť vytláčať vozidlá z centra. Zhodli sa na tom členovia komisie mestského zastupiteľstva pre životné prostredie, ktorí mimoriadne rokovali o zámere postaviť malé parkovisko vo vnútrobloku na Winterovej ulici.

Proti výstavbe dvanástich miest pre autá v strede parčíka sa v Piešťanoch zdvihla vlna odporu. Pod petíciou sú už desiatky podpisov a odporcovia chcú prísť svoj názor vyjadriť aj na mestské zastupiteľstvo.

Proti sa postavila aj komisia pre životné prostredie, cez ktorú tento zámer v lete minulého roka prešiel. Podľa jej predsedu Petra Jančoviča mesto vtedy projekt predložilo s informáciou o silnom tlaku občanov na výstavbu parkoviska.

„Momentálne kričia tí, ktorí tam nebývajú alebo nemajú autá,“ obhajovala dnes postup radnice vedúca oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta Alena Horešová. Informáciu, koľko obyvateľov okolitých bytoviek realizáciu tohto projektu žiada, členom komisie neposkytla.

O probléme sa hovorilo aj na mestskej rade. Poslancovi Martinovi Cifrovi bolo podozrivé, že táto investičná akcia dostala prednosť pred tými, ktoré čakajú na svoju realizáciu oveľa dlhšie.

„Je najvyšší čas, aby sa parkovacia politika otočila smerom na západ. Verejná zeleň nemôže slúžiť na parkovanie, autá by sme mali vytláčať von z centra,“ myslí si krajinná architektka Eva Wernerová, ktorá na rokovaní komisie pre životné prostredia tiež vystúpila. Jej členovia s takýmto názorom súhlasili.

V Piešťanoch ročne pribudne asi 200 áut, uspokojiť dopyt po parkovacích miestach preto nebude nikdy možné. Mesto by malo uprednostniť iné druhy dopravy a vozidlá vytlačiť na záchytné parkoviská. Problém parkovania pri bytovkách majú riešiť podzemné garáže.

Platný územný generel dopravy navrhuje práve tento druh parkovania aj vo vnútrobloku na Winterovej ulici, ktorého obyvatelia svojou iniciatívou možno odštartovali zmenu dopravnej politiky kúpeľného mesta.

Text: Martin Palkovič  Photo by Filip Filkovic Philatz on Unsplash