Piešťany majú po rokoch zástupcu v Dozornej rade TAVOS-u

Valné zhromaždenie zvolilo primátora Petra Jančoviča do Dozornej rady Trnavskej vodárenskej spoločnosti (TAVOS). Druhý najväčší akcionár nemal svojho zástupcu v orgánoch tejto firmy od mája 2016, keď vrcholili spory medzi medzi vtedajším primátorom Piešťan, tunajšími poslancami a primátorom Trnavy.

Starostovia piešťanského okresu deklarovali záujem, aby sa zástupca mesta Piešťany vrátil do orgánov TAVOS-u už v januári. O tri mesiace neskôr schválilo mestské zastupiteľstvom nomináciu Petra Jančoviča a teraz s tým súhlasilo aj valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré tvoria starostovia a primátori 102 miest a obcí.

Primátor Jančovič o svojom zvolení do Dozornej rady TAVOS-u informoval poslancov na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bez uvedenia ďalších podrobností.

Po komunálnych voľbách v roku 2014 sa stal predsedom dozornej rady vodární vtedajší primátor Miloš Tamajka, podobne ako predtým túto funkciu zastával jeho predchodca Remo Cicutto. Vo februári 2016 však väčšina mestského zastupiteľstva rozhodla, že nominantom Piešťan je poslanec Jozef Malík.

Napriek tomu, že Miloš Tamajka toto uznesenie nepodpísal, o funkciu predsedu dozornej rady v máji 2016 prišiel. Valné zhromaždenie ho odvolalo, ale na jeho miesto poslanca Malíka nezvolilo. Piešťany odvtedy nemali v orgánoch TAVOS-u svojho zástupcu.

Text a foto: Martin Palkovič