Piešťanský NÚRCH poskytne pacientom postcovidovú starostlivosť

Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch bude prijímať aj pacientov, ktorí po prekonaní ochorenia covid-19 trpia zdravotnými ťažkosťami. V rámci 10 až 12-dňovej hospitalizácie im poskytne rehabilitačnú starostlivosť. Liečba by mala byť plne hradená zo zdravotného poistenia na základe odporúčania lekára.

V minulom roku NÚRCH reprofilizoval 25 lôžok na izolovanom oddelení pre pacientov s ľahším priebehom choroby, spôsobenej novým koronavírusom. V súčasnosti sa tu už chorí na covid-19 neliečia, priestory sú opäť sprístupnené v rámci lôžkovej kapacity ústavu.

Vzhľadom na zlepšenie epidemiologickej situácie, a zároveň skutočnosť, že čoraz viac ľudí po prekonaní covidu trpí jeho následkami, bude NÚRCH najnovšie poskytovať rehabilitačnú starostlivosť aj pacientom s postcovidovým syndrómom. Vedenie rokuje s poisťovňami o plnej úhrade ústavnej liečby, podmienky sa im podarilo dohodnúť zatiaľ so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

„Vzhľadom k tomu, že ešte je veľa nemocníc, ktoré sú vyhradené ako COVID – červené nemocnice, chceme pomôcť odľahčiť týmto regiónom a hlavne ich pacientom, aby mali kvalitnú rehabilitačnú starostlivosť po prekonaní COVID ochorenia. Po rokovaní so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a uzavretí zmluvy, budú môcť byť títo pacienti u nás odliečení a bude im poskytnutá kompletná rehabilitačná starostlivosť bez nutnosti doplácania si za túto službu,“ informuje medicínska riaditeľka Daniela Kňaze Doležalová.

Podľa doteraz dostupných zverejnených informácií sa tzv. long covid alebo postcovidový syndróm prejavuje rôznymi symptómami, pričom prevažujú respiračné, nervové alebo svalové problémy. Pacientom pomáha najmä cielená rehabilitácia.

„NÚRCH je jedným z mála špecializovaných pracovísk, ktoré môže poskytnúť pacientovi komplexnú rehabilitáciu – dychové cvičenia, laser terapiu, oxygenoterapiu, cvičenie v bazéne. To všetko pod dohľadom erudovaných pracovníkov v oblasti fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie. Taktiež dbáme na individuálny prístup ku každému pacientovi tak, aby mu bola liečba „ušitá presne na mieru“. Naši zdravotnícki pracovníci venujú každému pacientovi dostatočné množstvo času. Sme si vedomí, že aj edukácia pacientov je veľmi dôležitá nakoľko musia pokračovať v cvičeniach aj po ukončení hospitalizácie, aby nenastala recidíva ťažkostí,“ vysvetľuje Kňaze Doležalová.

Doba liečenia bude stanovená na základe vstupného vyšetrenia, počítať treba s desať až dvanásťdňovou rehabilitáciou. Podľa medicínskej riaditeľky sa nedá jednoznačne určiť dĺžka hospitalizácie, ktorá bude pri každom pacientovi zrejme rozdielna.

„Postcovidové stavy sú častokrát sprevádzané latentnými ťažkosťami, ktoré sa môžu odhaliť až pri aktívnej rehabilitácii. Preto je nutná komunikácia na úrovni pacient-lekár, resp. ošetrujúci personál, tak aby sme dosiahli v čo najkratšom čase najlepšie výsledky. Zatiaľ neexistujú všeobecne záväzné postupy pri rehabilitácii týchto stavov, avšak naši lekári vypracovali postupy v súlade s najnovšími a najbezpečnejšími postupmi priamo na jednotlivé symptómy,“ dopĺňa medicínska riaditeľka.

Prví záujemcovia o liečbu by podľa nej mohli na ústavnú liečbu nastúpiť už v máji. Potrebujú odporúčanie všeobecného lekára alebo špecialistu, ktorý vyplní a pošle do NÚRCH-u žiadosť o hospitalizáciu na post COVID rehabilitáciu s popisom syndrómov pacienta. Na základe žiadosti ústav následne žiadateľovi oznámi termín hospitalizácie.

Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch je špecializovaným zariadením na ústavnú liečbu všetkých závažných foriem ochorení pohybového aparátu ako napríklad reumatoidná či psoriatická artritída alebo iné systémové autoimunitné choroby. Poskytuje tiež ambulantnú starostlivosť o reumatických pacientov z celého Slovenska a konziliárnu činnosť pre špecializované pracoviská, ako aj spádových reumatológov.

Zdroj: Tlačová správa NÚRCH