Piešťanskí škôlkári vystavujú v Bruseli

Materská škola na Staničnej ulici a jej elokovaná trieda Zavretý kút sa zapojili do projektu Eurorozprávky. Cieľom projektu je prinášať do Európy prostredníctvom výtvarného umenia krásu detskej duše vyjadrenú srdcom a štetcom.

Každá rozprávka tohto projektu zavedie deti do blízkeho i vzdialeného sveta európskeho spoločenstva. Materské školy z jednotlivých miest Slovenska maľovali a priestorovo stvárňovať 28 rozprávok zo všetkých členských krajín EÚ. Takto EÚ spozná slovenské mestá a slovenské detí EÚ. Až 28 klasických rozprávok typických pre jednotlivé krajiny EÚ je výtvarne spracovaných v plošnej a priestorovej podobe.

„Na základe užšieho výberu autorky projektu bola do jeho realizácie pozvaná aj naša materská škola ako jediná v Piešťanoch a celom piešťanskom okrese. Krajina, ktorú sme si vyžrebovali, je s nami susediace Poľsko a ľudová  rozprávka O zlatej rybke,“ informovala Jana Remiášová z MŠ na Staničnej ulici.

Diela detí z Piešťan boli vystavené od 20. októbra v budove Slovenského rozhlasu a 5. novembra sa objavili v Bruseli v Galérii IFA Laboratory.

Európsky výtvarný projekt detí materských škôl zo slovenských miest a 3. Európskej školy v Bruseli sa realizuje pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EU. Projekt figuruje ako podujatie pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EU. Jeho cieľom je prinášať do Európy prostredníctvom výtvarného umenia krásu detskej duše vyjadrenú srdcom a štetcom a tak formovať, upevňovať lásku a vzťah k jednotlivým krajinám európskeho spoločenstva už od útleho veku.

Text a foto: Jana Remiášová a Jaroslava Tarabová