Piešťanskí gymnazisti v európskych témach už tradične výborní

Tradíciu proeurópskych aktivít a úspešného súťaženia vo vedomostiach o európskej kultúre, histórii, umení, architektúre, ekonómii a politike štátov Európskej únie aj tento rok potvrdil tím študentov Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch pekným 2. miestom v krajskom kole vedomostnej súťaže stredných škôl Mladý Európan 2020.

Po dôkladnom štúdiu európskych reálií dokázali študenti Daniel Valko, Lukáš Mojžiš a Daniel Pavelka, ktorý zároveň do súťaže pripravil výborne spracovanú prezentáciu Nemecka, v dvojkolovej vyraďovacej súťaži, ktorú tradične organizovala regionálna informačná kancelária Europe Direct v Senici, vyriešiť správne väčšinu úloh a ich bodový zisk len tesne minul víťazné umiestnenie.

Pôsobenie piešťanských gymnazistov v súťaži je už tradične suverénne a štýl súťaženia kultivovaný.

Ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

Peter Rusnák, koordinátor vedomostnej súťaže na gymnáziu Foto © europedirect.senica.sk