Piešťanskí gymnazisti úspešní v krajskom kole olympiády pod záštitou prezidentky i primátora

Vo štvrtok 10. februára sa pod patronátom organizátora, ktorým bolo už tradične Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch, stretli v online priestore študenti – víťazi školských kôl stredných odborných škôl a gymnázií trnavského kraja v súťaži Olympiáda ľudských práv.

Už 24. ročník stredoškolskej súťaže oficiálne otvorili riaditeľ gymnázia Radim Urban spolu s primátorom Piešťan Petrom Jančovičom, ktorí opätovne prevzali záštitu nad krajským kolom olympiády. Tú záštitou zároveň podporili aj prezidentka SR, ombudsmanka SR a dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity.

Po dopoludňajšom testovaní odborných znalostí z oblasti domáceho i medzinárodného práva postúpilo do 2. kola ústnej časti súťaže viacero úspešných riešiteľov, z ktorých následne hodnotiaca komisia vybrala 8 najlepších kandidátov do národného kola. To sa bude konať v jarnom termíne ako viacdňová súťaž v účelovom zariadení Ministerstva spravodlivosti SR. Diplomy a vecné ceny, ktorými krajské kolo podporili primátor mesta Piešťany, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity a ŽiWell Piešťany víťazom slávnostne odovzdajú počas finále celoštátneho kola členovia poroty spolu s učiteľom gymnázia a krajským koordinátorom olympiády Petrom Rusnákom.

Piešťanské gymnázium bude v celorepublikovom zápolení reprezentovať študent maturitného ročníka Lukáš Mojžiš a študentka druhého ročníka Romana Švecová, ktorí sa výborne umiestnili medzi víťazmi krajského kola olympiády. Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a na celoštátnej úrovni želáme veľa úspechov a tvorivej inšpirácie.

 

Text: Sára Hercegová a Liliana Pažitková,
študentky bilingválneho ročníka gymnázia v Piešťanoch

Foto: Ester Šmídová, Roman Ondrejka