Piešťanské nakúkanie pokračuje

Fotografická výstava dokumentuje vynikajúcu architektúru na území nášho mesta a blízkeho okolia. Autori sa zamerali na budovy, ktoré nedostávajú patričnú pozornosť a starostlivosť. Kvalitné stavby od známych architektov pustnú alebo o ne nie je dostatočne postarané. 

„Hlavnou myšlienkou bolo zdokumentovať stav architektonických pamiatok v Piešťanoch a upozorniť tak na ich hodnoty. Aby sa na ne v štýle – čo oko nevidí, srdce nebolí – nezabudlo,“ hovorí Lívia Gažová, jedna z organizátoriek výstavy.

Miestni fotografi vytvorili pre výstavu kolekciu desiatok záberov piešťanskej architektúry, ktoré odhaľujú návštevníkom zabudnuté alebo neprístupné budovy, často skryté za plotom.

Fotografie mali premiéru v Elektrárni Piešťany, ktorá je príkladom zodpovedného prístupu majiteľov k architektonickým pamiatkam. Výstava pokračuje v Piešťanskom informačnom centre, kde ju môžete obdivovať až do konca januára.

Text a foto: Tlačová správa