22.10.2017 # 17:15 # 17:15

Piešťanská basketbalová liga pokračuje 12. ročníkom

Inzercia

Basketbalový klub mládeže Piešťany organizuje v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a s o. z. Zober loptu nie drogy už 12. ročník PBL o putovný pohár Primátora mesta Piešťany, dlhodobej súťaže medzi základnými školami zmiešaných družstiev v basketbale.

V tomto ročníku svoje školy reprezentujú dievčatá ročník 2004 a mladšie a chlapci narodení v roku 2005 a mladší. Na palubovke musia byť vždy minimálne tri dievčatá v každom družstve.

Hrá sa podľa pravidiel FIBA, 4×8 minút čistého času a zúčastnia sa tieto školské družstvá: ZŠ M.R.Štefánika, ZŠ Holubyho, ZŠ Mojmírova, ZŠ Brezová, ZŠ Moravany nad Váhom a Gymnázium P.d.Coubertina.

Hrá sa podľa vylosovania s presným termínom každý s každým jednokolovo vždy v pondelok o 15.00 v hale Gymnázia P.d.Coubertina v Piešťanoch.

Po odohraní dlhodobej súťaže bude 16. apríla 2018 finálový deň, kedy sa odohrá o 15.00 zápas o 5. miesto (hrajú družstvá podľa umiestnenia v dlhodobej súťaži na 5. a 6. mieste, o 16.00 zápas o 3. miesto (hrajú družstvá podľa umiestenia v dlhodobej súťaži na 3. a 4. mieste) a finále o 17.00 (hrajú družstvá podľa umiestenia v dlhodobej súťaži na 1. a 2. mieste). Vyhodnotenie a odovzdanie pohárov i medailí bude o 18.00.

Vylosovanie PBL, 12. ročník

6. 11.2017 ZŠ M.R.Štefánika – ZŠ Mojmírova

13.11.2017 ZŠ Holubyho – ZŠ Brezová

20.11.2017 ZŠ Moravany – Gymnázium P.d.Coubertina

27.11.2017 ZŠ Holubyho – ZŠ Mojmírova

4.12.2017 ZŠ M.R.Štefánika – ZŠ Brezová

11.12.2017 ZŠ Holubyho – Gymnázium P.d.Coubertina

18.12.2017 ZŠ Moravany – ZŠ Mojmírova

15.1.2018 Gymnázium P.d.Coubrtina – ZŠ Brezová

22.1.2018 ZŠ M.R.Štefánika – ZŠ Moravany

29.1.2018 ZŠ Brezová – ZŠ Mojmírova

12.2.2018 ZŠ M.R.Štefánika – Gymnázium P.d.Coubertina

19.2.2018 ZŠ Holubyho – ZŠ Moravany

26.2.2018 Gymnázium P.d.Coubrtina – ZŠ Mojmírova

12.3.2018 ZŠ Moravany – ZŠ Brezová

19.3.2018 ZŠ M.R.Štefánika – ZŠ Holubyho

26.3.2018 Náhradný termín

16.4.2018 Finálový deň

X