Piešťanci podporili svalových dystrofikov

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR tento rok zorganizovala 15. ročník kampane Belasý motýľ, ktorej cieľom je bližšie predstaviť verejnosti život ľudí s ochorením svalová dystrofia. Zámerom akcie je informovať verejnosť o existencii, zdravotných a sociálnych dôsledkoch tohto závažného ochorenia.

ecobolle3

Kampaň sa už tradične uskutočnila aj v Piešťanoch. V kúpeľnom meste sa pri tejto príležitosti premiérovo konal Koncert belasého motýľa. 5. júna 2015 v komunitnom centre ŽiWell zahrala kapela The Raw Bishops a pesničkár Richard Vávra alias Archívny chlapec.

Tolerancia, hudba, empatia, nezávislý život, to boli hlavné posolstvá komorného podujatia s príjemnou letnou atmosférou. Umelci vystúpili bez nároku na honorár, vstupné na akciu bolo dobrovoľné. Návštevníci koncertu prispeli sumou vo výške 85,96 €. Počas celoslovenskej verejnej zbierky, ktorá sa v tento deň konala v šesťdesiatich mestách a obciach, dobrovoľníci vyzbierali do prenosných pokladničiek sumu 19 181,61 €.

the raw bishops

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR chce touto cestou úprimne poďakovať všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu celej kampane, všetkým prispievateľom, dobrovoľníkom a partnerom.

Výťažok zo zbierky sa použije predovšetkým na doplatenie za kompenzačné či zdravotnícke pomôcky (zdviháky, elektrické vozíky, špeciálne mechanické vozíky, elektrické postele, špeciálne sedačky, odsávačky hlienov a pod.). Ľudia so svalovou dystrofiou ich potrebujú pre základnú existenciu aj aktívne začlenenie sa do spoločnosti. Štát však tieto pomôcky prepláca len čiastočne alebo vôbec. Vďaka podpore verejnosti môžu ľudia s týmto ochorením žiť naplno svoj každodenný život. Ďalšie informácie o kampani Belasý motýľ a verejnej zbierke môžete nájsť na stránkach belasymotyl.sk a omdvsr.sk.

V Piešťanoch sa v termíne 8. až 11. 10. 2015 uskutoční aj Celoslovenské stretnutie členov Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR. Súčasťou rozmanitého programu pravidelného rekondično – integračného pobytu bude aj slávnostný krst publikácie Osobná asistencia – teória a prax a premiéra dokumentárneho filmu Asistujem, teda som.

Podrobný program stretnutia Organizácie muskulárnych dystrofikov v SR nájdete na tejto adrese.

Text: Tlačová správa OMD Foto: Pauline Bourdeau

Inzercia
Inzercia