Piatok 13-teho je výnimočný vďaka Dňu narcisov

Deň, kedy si pripíname žltý kvietok narcisu na oblečenie ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou, pripadol tento rok na aprílový piatok – trinásteho. V Piešťanoch sa do tejto verejno-prospešnej zbierky zapojilo 250 dobrovoľníkov. Sú medzi nimi študenti aj seniori.

Na Slovensku pribudne každoročne 34 000 ľudí s diagnózou rakovina. Liga proti rakovine už 28 rokov pomáha onkologickým pacientom. Môžeme tak robiť i vďaka tradičným „narcisovým“ piatkom. Jedným z nich je i piatok 13-teho, kedy sa v uliciach miest a obcí po celej krajine bude nachádzať takmer 16 000 dobrovoľníkov, ktorí vám za ľubovoľný finančný príspevok pripnú symbol nádeje a prejavu solidarity – narcis.

V piešťanskom okrese je do zbierky zapojených 250 ľudí, informovala Mária Šišková. Sú to najmä členovia tunajšej pobočky Ligy proti rakovine, ale aj skauti a študenti.

V roku 2017 sa na Slovensku vyzbieralo 942.856,39 EUR. Čistý výnos – 914.635,23 EUR – bol použitý na zastrešenie a realizáciu psychosociálnych projektov pre onkologických pacientov, na podporu výskumu, nemocničných a zdravotníckych zariadení, no v neposlednom rade aj na podporu informovanosti o prevencii a zdravom životnom štýle.

Zdroj: Tlačová správa Liga proti rakovine Foto: Martin Palkovič