Penta núka samospráve za akcie Prima banky necelých 23-tisíc eur

Ponúknutá cena je nižšia než tá, za ktorú sa akcie naposledy predávali na burze cenných papierov. Návrh na predaj prerokuje mestská rada, definitívne rozhodnutie je na poslancoch.

Samospráva by mohla za akcie Prima banky získať 22 800 eur. Vlastní ich 38, každá z nich má menovitú hodnotu 399 eur. Banka patrí spoločnosti Penta Investments Limited a za akcie ponúka o 200 eur viac. Posledný kurz na Bratislavskej burze cenných papierov bol však ešte vyšší. Predávali sa po 628 eur za kus.

Mesto môže svoj majetok predať buď prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže alebo priamym predajom za cenu určenú znaleckým posudkom. V oboch prípadoch musí dodržať zákonom stanovený postup a ten je časovo náročný. Prima banka dala samospráve čas na rozhodnutie do 20. marca.

„Na základe našej žiadosti o predĺženie termínu z dôvodu, že mesto postupuje pri predaji svojho majetku podľa zákona o majetku obcí a zásad hospodárenia, nám bolo telefonicky oznámené, že sa termín posunúť nedá,“ píše sa v dôvodovej správe k návrhu na predaj akcií, ktorý poslanci prerokujú 19. marca.

Piešťany sú akcionárom banky od  roku 1994. Vtedajšia Prvá komunálna banka sa neskôr stala súčasťou belgickej skupiny Dexia a v roku 2011 ju kúpila Penta Investments Limited.

V rokoch 2000 až 2007 získala samospráva vďaka vlastníctvu akcií dividendy vo výške takmer 20-tisíc eur. Odvtedy banka akcionárom podiel na zisku nevypláca.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič