Pantomimické predstavenie Smetiak

S pantomímou sa v ponuke piešťanských kultúrnych podujatí až tak často nestretávame. Preto je zaujímavé spestriť ponuku udalostí a priniesť niečo aj z tohto žánru. S predstavením Smetiak sa uvedie už veľmi skúsený mím len z neďalekého Trenčína v klube ŽiWell dňa 7. decembra 2017 o 18.30 h.

V hre sa mím Vlado Kulíšek sa hudobného doprovodu predstaví v divadelnej úlohe človiečika na okraji spoločnosti. Jeho jediným majetkom je smetiak a jeho obsah. Odpadky dostávajú celkom iný rozmer, než akému slúžili a ani ten smetiak vlastne nie je smetiak. Celý program má ekologický podtón, ale s humorom sa zaoberá aj akútnymi problémami spoločnosti – alkoholizmom, drogovou závislosťou apod.

Vlado Kulíšek je výrazná osobnosť slovenskej pantomímy. Narodil sa v Čechách v rodine ruskej baletky, ale od roku 1983 žije a pôsobí na Slovensku. Je výrazným individualistom a vystupuje prevažne sám – ale len zdanlivo. Vždy so sebou berie hudobníka, ktorý citlivo, ale zásadne dokresľuje atmosféru.

Text: Hana Kalinová