Oprava Krajinského mosta mešká, obstarávajú ju v Prešove

Trnavská župa je bližšie k rekonštrukcii pilierov Krajinského mosta, ktorú treba stihnúť do konca tohto roka. Výsledok verejného obstarávania ani dátum začiatku stavebných prác však stále nie je známy.

Opravu spodnej časti jediného cestného premostenia Váhu v Piešťanoch sľuboval bývalý trnavský župan Tibor Mikuš už na jar 2016. Súčasťou tohto projektu je komplexná sanácia časti nosnej konštrukcie Krajinského mosta a rekonštrukcia necelý kilometer dlhého úseku cesty smerom na Havran.

Trnavský samosprávny kraj mal najprv opravu financovať z vlastného rozpočtu, v auguste minulého roka však získal dotáciu z fondov Európskej únie vo výške takmer 2 mil. eur.

Už od októbra hľadá dodávateľa tejto stavby prostredníctvom verejného obstarávania Prešovský samosprávny kraj (PSK).

Mikušov nástupca Jozef Viskupič takýto postup začiatkom mája prostredníctvom tlačovej správy spochybnil: „Podľa nášho názoru nie je možné, aby bol PSK oprávnený robiť verejné obstarávania pre ostatné tri kraje, pričom tieto kraje nemajú možnosť nijakým spôsobom zasiahnuť do verejného obstarávania a nie sú ani informované o konkrétnych krokoch a samotnom procese.“

Dodal, že rekonštrukcie jednotlivých cestných úsekov musia byť hotové do konca roka 2018, v opačnom prípade hrozí, že Slovensko bude musieť peniaze z eurofondov vrátiť.

Aktuálne je župa podľa neho k realizácii o niečo bližšie. „Opravili sme systém toho, aby TTSK ručil za cestné úseky v Košickom, Trenčianskom alebo Prešovskom kraji a preto sme omnoho bližšie k tomu, aby úseky v Trnavskom samosprávnom kraji mohli byť realizované,“ povedal minulý týždeň Jozef Viskupič.

Projekt, s ktorým TTSK úspešne žiadal peniaze z eurofondov, počíta s komplexnou sanáciou spodnej časti Krajinského mosta a časti nosnej konštrukcie, čím by sa obnovil stavebno-technický stav. Súčasťou rekonštrukcie mosta by bola aj rekonštrukcia úseku cesty druhej triedy v obci Banka – 70,433 – 71,275 km. Komunikácia je značne poškodená, nemá priečny ani pozdĺžny sklon, nemá zabezpečené odvodnenie a nemá ani bezpečnostné prvky.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič