OBI pred rokmi odmietli, teraz má šancu

Nemecká obchodná sieť chcela stavať oproti Tescu, vtedajší poslanci však jej žiadosť z roku 2009 o zmenu územného plánu nepodporili. Niekoľkoročný proces aktualizácie tohto dokumentu práve vrcholí a z úst členov súčasného zastupiteľstva výhrady nezazneli.

Plochy poľnohospodárskej pôdy v časti lokality Kňazovec by mohli byť už tento rok v územnom pláne preklasifikované na plochy prevádzok a zariadení rôznych podnikateľských aktivít. Umožnilo by to výstavbu nákupného domu, s ktorou zastupiteľstvo v roku 2009 nesúhlasilo.

Zástupcovia spoločnosti OBI vtedajším poslancom sľubovali investíciu v hodnote 20-mil. eur a vytvorenie 200 pracovných miest. Ani to však väčšinu zastupiteľstva nepresvedčilo. Odporcovia argumentovali, že obchodné priestory zaberú ornú pôdu a v Piešťanoch je dosť iných lokalít, kde územný plán podobnú prevádzku umožňuje vybudovať. To však investor odmietol a predajňu v Piešťanoch nepostavil.

Neskôr v zastupiteľstve zazneli aj informácie, že toto rozhodnutie bolo správne, nakoľko OBI krachuje. Dnes sa však hovorí o vstupe tejto spoločnosti na slovenský trh prostredníctvom odkúpenia tunajších pobočiek Baumaxu.

Okrem toho dotknuté pozemky oproti Tescu stále vlastní firma Europrojekt Eta 7 SK, s.r.o., ktorá má blízko k ľuďom zastupujúcich záujmy OBI v roku 2009 pred piešťanskými poslancami.

Už v najbližších mesiacoch by mal vyvrcholiť niekoľkoročný proces aktualizácie územného plánu, kde je zahrnutá aj zmena plôch poľnohospodárskej pôdy na plochy prevádzok a zariadení rôznych podnikateľských aktivít v časti lokality Kňazovec. Podmet dala práve spoločnosť Europrojekt Eta 7 SK a počas júlového vyhodnotenia pripomienok k návrhu zmien územného plánu nikto z poslancov proti tomu nevystúpil.

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto: obi.cz