O osude chátrajúcej školy je rozhodnuté. Vybrali firmu, ktorá ju zbúra

Radnica zaplatí za asanáciu vrchnej stavby takmer 90-tisíc eur. Začiatkom novembra zastupiteľstvo schválilo účtovnú a fyzickú likvidáciu tejto budovy.

Deti zo sídliska Adam Trajan sa tam naposledy vzdelávali v školskom roku 2003/2004. Samospráva vtedy v súvislosti so zavedením nového systému financovania škôl 8. základnú školu zrušila. Nové využitie pre opustenú budovu odvtedy nikto nenašiel.

Mesto dalo najprv vypracovať projekt na jej premenu na zariadenie pre seniorov. Potom ju ponúkalo na predaj za cenu podľa znaleckého posudku (1,3 mil. eur). O jej zbúraní poslanci prvýkrát hovorili už pred 10 rokmi. Radnica za jej nočné stráženie vtedy platila súkromnej bezpečnostnej službe 1 000 eur mesačne.

V tom čase podlahu niektorých miestností plnili kopy starých zošitov a kníh. Na stenách boli ešte nástenky, v triedach lavice. Napriek zadebneným balkónovým dverám, ktoré kedysi viedli na terasu, sa dalo do budovy ľahko dostať.

O rok neskôr v časti opusteného objektu vypukol požiar, jeden z mnohých. Do budovy mali prístup deti zo sídliska, ale aj ľudia bez domova. Bola tiež útočiskom užívateľov drog. Jej interiér dlhé roky ničili.

Neskôr deklarovali záujem o túto nehnuteľnosť zástupcovia Európskej Vysokej školy letectva, svoje zámery však nikdy nenaplnili.

V mestskom rozpočte na tento rok je vyhradených 170-tisíc eur na zbúranie budovy a rekultiváciu celého priestoru. Od konca minulého týždňa je známy výsledok verejného obstarávania. Búracie práce vrchnej stavby by mala realizovať spoločnosť PEMAX PLUS z Banskej Bystrice, ktorá ponúkla cenu 89 400 eur vrátane DPH. Do súťaže sa prihlásilo 9 uchádzačov. Zmluva s víťazom zatiaľ nie je podpísaná, nie je preto ani jasné, kedy sa práce začnú.

Keďže radnica si objednala zbúranie vrchnej stavby, základy zostanú zachované. Napriek tomu má byť priestor revitalizovaný. Spríjemní ho parková zeleň. Detaily tohto zámeru však kompetentní zatiaľ nezverejnili.

Text a foto: Martin Palkovič