Novým riaditeľom Mestského kultúrneho strediska má byť Peter Sedláčik

Záujem viesť Mestské kultúrne stredisko (MsKS) Piešťany prejavili traja kandidáti. Po verejnom vypočutí a osobných pohovoroch včera komisia rozhodla, že víťazom výberového konania je Peter Sedláčik. Návrh na jeho vymenovanie predloží primátor poslancom.

V prípade súhlasu zastupiteľstva čaká vedenie MsKS generačná obmena. Nástupcom Marty Jurčovej, ktorá na vlastnú žiadosť odchádza do dôchodku, môže byť 35-ročný absolvent Vysokej školy múzických umení Peter Sedláčik. V uplynulých rokoch pôsobil najmä v Bratislave ako strihač a kameraman, v Piešťanoch je známy vďaka organizácii festivalu Lidožúr. Podujatie pre rodiny s deťmi a mladých ľudí sa na cípe Vážskeho ostrova konalo naposledy v lete 2016.

Spolu s ním sa post o riaditeľa MsKS uchádzali Jarmila Kopáčiková a Magdaléna Miklovič Černoková. Všetci traja kandidáti v rámci verejného vypočutia hovorili o svojich víziách fungovania MsKS, odpovedali na otázky komisie aj ľudí z publika, ktorí sa mohli prvej časti výberového konania zúčastniť.

Nasledoval neverejný pohovor s komisiou, v ktorej boli okrem primátora Petra Jančoviča, jeho zástupcu Michala Bezáka a prednostky mestského úradu (MsÚ) Denisy Bartošovej aj riaditeľka mestskej knižnice Margita Galová, riaditeľka Domu umenia Edita Bjeloševičová, poslanec Michal Fiala a vedúca odboru personalistiky MsÚ Viera Mičurová.

Víťaz výberového konania Peter Sedláčik v rámci prezentácie svojho projektu rozvoja MsKS hovoril o podpore nových druhoch umenia aj o zámere predstaviť piešťanskej verejnosti etablovaných slovenských umelcov. Medzi jeho ďalšie plány patrí skvalitnenie výstavy Socha piešťanských parkov aj usporiadanie nových kultúrnych akcií.

Novú podobu by pod jeho vedením malo dostať Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny, na ktorého organizácii sa podľa slov primátora budú tento rok finančne podieľať aj Slovenské liečebné kúpele Piešťany. Peter Jančovič ďalej avizoval, že niektoré zmeny pripravuje vedenie mesta už na najbližší ročník tohto podujatia.

Podľa platnej legislatívy musí primátor predložiť návrh na vymenovanie nového riaditeľa MsKS na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Rokovanie poslancov je naplánované na 13. februára.

Text a foto: Martin Palkovič