Nový spôsob pochovávania v Piešťanoch

Prvý obrad vsypom do jamky na vsypovej lúčke sa v Piešťanoch uskutočnil v piatok 9. apríla 2021 na cintoríne na Bratislavskej ceste.

„Vsypová lúčka je pietne miesto s udržiavaným trávnikom a slúži k ukladaniu spopolnených zostatkov do anonymných, ale presne vytýčených jamiek,“ informoval o novom spôsobe pochovávania hovorca radnice Martin Ričány.

Podstata ukladania spopolnených zostatkov spočíva v tom, že sa vyhĺbi jamka o priemere asi 20 cm, hĺbky asi 50 – 60 cm a do tejto jamky sa vsype popol zosnulého. Po vsypaní sa časť zeminy vráti späť do jamky aj s trávnatým výsekom. Vsyp môže vykonávať iba prevádzkovateľ pohrebiska a to v termíne od 1. apríla do konca októbra. Ide o moderný spôsob pochovávania, nenákladný, avšak úplne dôstojný.

Jamky na vsypových lúčkach sú anonymné, majú však presne vymedzený priestor. O umiestnení každého zosnulého sa vedie presná evidencia. Miesto, kde je zosnulý uložený, je možné vždy presne určiť podla zameriavacích bodov.

„Vsypová lúčka je pietne miesto a preto nie je po ploche trávnika dovolené chodiť, páliť sviečky, či pokladať kvety. Na tento účel slúži priestor zámkovej dlažby po okraji lúčky. Nezabúdajme na pietny charakter pohrebiska a na dôstojné správanie sa na jeho území,“ dodala  Jana Zvonárová, vedúca Strediska pietnych služieb, ktoré v našom meste prevádzkujú Služby mesta Piešťany.

Zdroj: piestany.sk