Nové pravidlá: Meranie teploty, rúška aj vonku, hodiny pre seniorov

Od štvrtkového rána sú zatvorené kiná, kúpaliská aj fitness centrá. Ústa a nos treba mať prekryté aj vonku, ale pri tomto opatrení platí viacero výnimiek. Prinášame veľký prehľad nových pravidiel.

Do obchodného domu s teplotou maximálne 37 °C

Od polovice októbra nesmie počet zákazníkov v prevádzkach prekročiť koncentráciu v jednom okamihu 1 zákazník na 15 štvorcových metrov. Táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov. Vyplýva to z usmernenia, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva SR.

Na základe neho môže do obchodného domu po novom vstúpiť iba človek s telesnou teplotou najviac 37 stupňov Celzia.

Jedlo a nápoje iba na terase

V prevádzkach verejného stravovania, ktorými sú okrem reštaurácia a kaviarní napríklad aj bary a krčmy, nemôžu zákazníci konzumovať jedlo a nápoje v interiéri. Pri dodržaní pravidla jeden zákazník na 15 metrov štvorcových je možné jedlá a nápoje podávať na terasách.

Aj naďalej platí omedzenie otváracích hodín do 22.00 h. Výnimku majú donáškové služby a predaj cez okienko.

Prevádzky verejného stravovania v obchodných domoch môžu taktiež podávať jedlo a nápoje iba zabalené so sebou. Konzumácia jedál a nápojov v obchodných domoch nie je povolená.

Hodiny vyhradené pre seniorov

Potraviny a drogérie umožnia počas pracovných dní v čase od 9:00 do 11:00 vstup iba osobám nad 65 rokov. „Seniori však budú môcť nakupovať aj v inom čase, dôrazne im však ako rizikovej skupine odporúčame, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva,“ uvádza Úrad verejného zdravotníctva SR.

Rúška aj vonku

„Ochrana horných dýchacích ciest má veľký význam pri prevencii ochorení prenášaných z človeka na človeka respiračnou cestou. Predstavuje bariéru medzi človekom a vonkajším prostredím. Výrazne znižuje množstvo potenciálne nákazlivých kvapôčok vo vdychovanom a aj vydychovanom vzduchu,“ vysvetlil hlavný hygienik Ján Mikas a dodal, že rozhodnutie o povinnom nosení rúšok v exteriéri, bolo prijaté na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie. Nosičmi vírusu covid-19 sú totiž aj ľudia, ktorí nemajú žiadne príznaky.

Úrad verejného zdravotníctva SR informoval, že za primeranú ochranu dýchacích ciest je považované rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál alebo šatka. Výnimky z nosenia rúšok majú iba:

– deti do 6 rokov, pre deti od 3 do 6 rokov však platí dôrazné odporúčanie pohybovať sa na verejnosti (v exteriéri, interiéri alebo prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy) s prekrytím horných dýchacích ciest

– osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia obce (extraviláne), pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov

– osoby so závažnými poruchami autistického spektra

– žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím

– osoby pri výkone športu

– fotografované osoby na čas nevyhnutný na fotografovanie

– nevesta a ženích pri sobáši

– umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúci pri nakrúcaní dokumentárneho filmu

– tlmočníci do posunkovej reči pri výkone povolania

– zamestnanci, ktorí sa na pracovisku v interiéri nachádzajú sami.

Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR