Na mestský úrad pred návštevou radšej zavolajte

Piešťanská radnica zareagovala na zhoršenú epidemiologickú situáciu a upravila pravidlá, ktoré doteraz platili pri návšteve mestského úradu.

Klientské centrum aj naďalej zabezpečuje všetky služby, ale ľudia musia do jeho priestorovo vstupovať na základe pokynov povereného pracovníka, aby ich počet nepresiahol obmedzenie stanovené Úradom verejného zdravotníctva – jeden človek na 15 metrov štvorcových.

„Stránkové dni pre MsÚ sú v dňoch pondelok – streda – piatok.  V utorok a štvrtok je mestský úrad pre verejnosť uzatvorený, otvorené je len Klientske centrum (podateľňa, matrika, overovanie, evidencia obyvateľstva a register adries, pokladňa a odbor sociálnych služieb),“ informovala radnica.

Každému návštevníkovi mestského úradu odmerajú telesnú teplotu. Všetci majú povinnosť nosiť rúško a dezinfikovať si ruky.

Radnica zároveň odporúča, aby pred osobnou návštevou úradu uprednostnili telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk