(Ne)maturantom z gymnázia odovzdali vysvedčenia

Drvivá väčšina študentov piešťanských stredných škôl sa rozhodla prijať známky na maturitnom vysvedčení vypočítané na základe doterajšieho prospechu. (Ne)maturanti z Gymnázia Pierra de Coubertina už dostali vysvedčenia.

Kvôli mimoriadnej situácii spôsobenej šírením koronavírusu sa tohtoroční maturanti vyhli stresom zo skúšok dospelosti, ale zároveň prišli o možnosť predstaviť verejnosti svoje tablá a usporiadať pri tejto príležitosti rozlúčku so spolužiakmi.

Netradičné bolo aj odovzdávanie maturitných vysvedčení. Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR im učitelia nemohli potriasť rukou, všetci museli mať rúška a dodržiavať odstup.

Ministerstvo školstva rozhodlo, že ústne maturity tento rok skladajú iba študenti, ktorí nesúhlasia s administratívne stanoveným hodnotením, ktoré vychádza z koncoročných a polročných známok predchádzajúcich ročníkov.

Trnavský samosprávny kraj informoval, že na školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti je tento rok 3 055 študentov, iba 203 z nich sa rozhodlo maturovať prezenčne.

Odovzdávanie vysvedčení (ne)maturantom – IV.A, IV.D, oktáva 🥳

Uverejnil používateľ Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany Utorok 26. mája 2020

Text: Martin Palkovič Foto: FB/GymPdCPN