Nechajte sa fascinovať rastlinami

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch sprístupní v piatok 26. 5. 2017 svoje priestory širokej verejnosti v rámci podujatia Deň fascinácie rastlinami 2017, v čase od 9:00 do 17:00 h.

Deň fascinácie rastlinami je medzinárodný projekt, ktorý zastrešuje európska organizácia EPSO a národným koordinátorom pre Slovenskú republiku je Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch. Cieľom projektu je priblížiť fascinujúci svet rastlín, ich význam, možnosti využitia a taktiež dôležitosť výskumu a objavovania ešte nepoznaného v rastlinnej ríši.

V rámci slávnostného otvorenia sa za účasti zástupcov ministerstva pôdohospodárstva, zástupcov mesta Piešťany, generálneho riaditeľa Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Ing. Maria Schrenkela, PhD.  a iných významných osobností, vysadí ovocný stromček starej krajovej odrody jablone (Malus domestica Borkh.).

Výsadba starej odrody jablone je pomyselným symbolickým mostom spájajúcim históriu, ktorú zachovávame udržovaním genetických zdrojov rastlín a budúcnosti, ktorá môže stále čerpať z veľkej rozmanitosti uchovávaných genetických zdrojov.

V priestoroch výskumného ústavu budú pripravené rôzne formy ukážok, tradičných aj netradičných poľnohospodárskych rastlín. Návštevníci si budú môcť pozrieť výsledky zložitých pokusov, ako sú napríklad analýzy DNA rastlín.

Navyše si budú môcť aj sami vyskúšať niektoré jednoduché pokusy s rôznymi extraktmi z rastlín. Každého určite zaujme, ako je možné pestovať rastliny v skúmavkách. Časť expozície je venovaná chorobám rastlín. Spolu s ukážkami chorých rastlín budú pripravené aj vzorky pôvodcov týchto chorôb, ktorých bude možné pozorovať pod mikroskopom.

Pri prehliadke Génovej banky Slovenskej republiky bude vystavená rozsiahla kolekcia vzoriek semien rastlín a súčasne sa bude premietať dokumentárny film o genetických zdrojoch rastlín a génovej banke. Súčasťou expozície bude aj prezentácia kolekcie liečivých rastlín, prevažne slovenských druhov.

Samostatné expozície budú mať niektoré významné poľnohospodárske plodiny, ako sú mak, pšenica špaldová a konopa siata. Bude sa prezentovať význam používania týchto plodín najmä z hľadiska zdraviu-prospešným látok a budú pripravené rôzne ochutnávky rastlinných produktov.

Návštevníci sa budú môcť stretnúť a diskutovať aj so šľachtiteľmi rastlín. Uvidia najnovšie odrody pšenice, ovsa a maku a počas prehliadky výstavky výrobkov zo slovenských odrôd sa oboznámia, ako sa tieto nové odrody uplatňujú v praxi.

Nakoľko pôda je pre rastliny životne dôležité prostredie, nemalá časť je venovaná aj pôde. Ako vyzerá pôda v pôdnom profile si budú môcť návštevníci pozrieť vo vykopanej pôdnej sonde. Oboznámia sa s rôznymi vlastnosťami pôdy. Dozvedia sa, ako možno využiť lyzimeter – špeciálne vedecké zariadenie na meranie a sledovanie vody v pôde. Akým spôsobom možno ochraňovať pôdu, v ktorej pestujeme plodiny, sa návštevníci dozvedia pri prehliadke demonštračných parceliek s pôdoochrannými opatreniami.

Popritom sa dozvedia aj zaujímavé a užitočné informácie o burinách, ktoré nie sú len burinami. K dispozícii budú aj políčka s energetickými rastlinami, ako sú sida obojpohlavná, ozdobnica čínska a iné druhy. Na záver dostanú všetci návštevníci malý darček – živú rastlinku ako pozornosť od organizátorov.

Zdroj: Tlačová správa VÚRV Piešťany Ilustr. foto: Martin Palkovič