31.05.2018 # 08:07 # 08:07

Nálezy zo Starého kláštora vystavili v Balneologickom múzeu

Stredoveký hrob aj ďalšie artefakty z okolia najstaršej známej stavby v Piešťanoch môžu obdivovať návštevníci Balneologického múzea Imricha Wintera, ktoré s pomocou Fondu na podporu umenia zriadilo novú expozíciu s názvom Gotický kostol – Starý kláštor.

Táto národná kultúrna pamiatka stojí medzi rodinnými domami na Detvianskej ulici, aj preto je dodnes len málo známa. Múzeum chce prostredníctvom novej expozície poukázať na jej význam.

„V expozícii sú vystavené drobné nálezy – šperky, kovania, keramika, mince a tiež stavebný materiál gotického kostola,“ hovorí Vladimír Krupa, riaditeľ Balneologického múzea I. Wintera.

Vďaka modelu, ktorého autorom je Marek Kvetan, získajú návštevníci múzea predstavu ako unikátna piešťanská pamiatka vyzerala v druhej polovici 14. storočia.

Vystavené sú aj zvyšky stavebných prvkov – fragment kamennej i keramickej dlaždice, gotická tehla (tzv. prstovka), vzorky omietky, fragmenty kamenných architektonických článkov – rebier klenby, jemne zdobená konzola, fragment pastofória, drobný fragment kamennej plastiky – ruka držiaca lem šiat, V ďalšej časti sú to drobné šperky a súčasti odevu (rôzne kovania a pracky). Expozícia je dotvorená graficky – pohľadmi na zrúcaninu severného presbytéria, kamenné architektonické články, ktoré sa dnes nachádzajú v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti, či tie, ktoré sú osadené v pilieroch brány fary v starých Piešťanoch.

Nechýba ani stredoveký hrob, v ktorom sú uložené drobné nálezy – pracka, prsteň, kovové spínacie kovania odevu a drobná skamenelina, ktorú mal pochovaný uloženú na páse.

„Realizáciu expozície Gotický kostol – Starý kláštor z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner projektu,“ doplnil Vladimír Krupa.

Pomenovanie „kláštor“ sa do dnešných čias dochovalo len prostredníctvom ústneho podania. Odborníci zatiaľ potvrdili iba existenciu kostola. Pokračovať v podrobnejších výskumoch nedovoľuje okolitá zástavba.

V súvislosti s kláštorom sa traduje niekoľko povestí. Jedna z nich hovorí o Dievčenskej studni, ktorej voda mala zázračné účinky a je spájaná aj so zjavením sv. Štefana Uhorského.

Text: Martin Palkovič Foto: Balneologické múzeum I. Wintera

X