Najnižšie mzdy a najvyššie ceny bytov

Zamestnanci pracujúci v okresoch Trnava, Skalica a Hlohovec zarábali vlani v priemere viac než ľudia zamestnaní v piešťanskom regióne. Priemerná mesačná mzda v kúpeľnom meste a jeho okolí medziročne vzrástla na 1 105 eur. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

Zamestnanci v Trnavskom kraji mesačne zarábajú v priemere 1 119 eur. Najlepšie sú na tom pracujúci v okrese Trnava (1 260 eur). Nasledujú okresy Skalica (1 232 eur), Hlohovec (1 188 eur), Piešťany (1 105 eur), Galanta (1 016 eur), Senica (1 002 eur) a Dunajská Streda (920 eur).

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v Trnavskom kraji bola vlani 1 119 eur. Medziročne vzrástla o 82 eur. Ešte minulý rok bola priemerná mesačná mzda zamestnancov pracujúcich v piešťanskom regióne 1 002 eur. Informovala o tom Alena Vadovičová z trnavského pracoviska Štatistického úradu SR.

Kúpeľné mesto vo výške priemernej mzdy zaostáva za Trnavou, Skalicou aj Hlohovcom. Náklady na kúpu bytov v Piešťanoch sú však v porovnaní s týmito mestami najvyššie. V Piešťanoch to bolo na začiatku tohto roka v priemere 1 800 eur/m2, v Trnave 1 552 eur/m2, v Hlohovci 1 248 eur/m2 a v Skalici iba 825 eur/m2.  Vyplýva to z cien uvádzaných v inzerátoch v databáze nehnutelnosti.sk.

Podľa štatistického úradu mali v Trnavskom kraji vlani najvyššie priemerné mzdy pracovníci v informačných a komunikačných činnostiach (1 678 eur), nasledovali odborné, vedecké a technické činnosti (1 521 eur), finančné a poisťovacie činnosti (1 334 eur), priemyselná výroba (1 289 eur), verejná správa a povinné sociálne zabezpečenie (1 252 eur), dodávka elektriny, plynu a pary
(1 162 eur).

Naopak, najnižšiu mzdu dostávali zamestnanci pracujúci v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb (719 eur), ďalej v administratíve (845 eur), v umení, zábave a rekreácii (856 eur), v stavebníctve (868 eur), vo vzdelávaní (908 eur), v zdravotníctve (961 eur), v pôdohospodárstve (997 eur), vo veľkoobchode a maloobchode (999 eur), v dodávke vody (1 002 eur) a v doprave a skladovaní (1 080 eur).

Text: Martin Palkovič