Nad Bratislavskou bude rampa pre peších. Spojí sídlisko s predajňou Lidl

Mesto povolilo výstavbu komunikácií vo vnútri areálu bývalého výrobného družstva Tvorba, ktoré sa má onedlho zmeniť na predajňu obchodnej siete Lidl.

Križovatka na Bratislavskej ceste súčasťou tohto stavebného povolenia nie je. Keďže ide o cestu prvej triedy, stavebným úradom je v tomto prípade okresný úrad v sídle kraja.

Neďaleko však vyrastie rampa pre peších, ktorá má zabrániť kolíznym situáciám na frekventovanej komunikácii. Bude spájať predajňu s priľahlým sídliskom a nadviaže na prechod pre chodcov naprieč Bratislavskou cestou. Podľa stavebného povolenia splní aj všetky parametere pre imobilných občanov. Bude mať dve vetvy s dĺžkou 10 metrov a šírkou 1,4 m. Sklon je projektovaný na 8,3 %.


 

OPRAVA (27. júla 2015 o 14.00 h):

Rampa pre peších spájajúca sídlisko s novou predajňou Lidl na tomto mieste nevznikne. Podľa informácií z mestského úradu bude vybudovaná iba na zabezpečenie prepojenia pre chodcov z chodníka situovaného na strane obytných domov. Jej účelom má byť prekonanie výškového rozdielu medzi chodníkom a cestou. Chodci však budú prechádzať cez cestu po priechodoch riadených svetelnou signalizáciou. 

Za mylnú informáciu, ktorú sme uvádzali v tomto aj v predchádzajúcich článkoch, sa ospravedlňujeme. 


 

Mesto tiež povolilo výstavbu komunikácií a spevnených plôch vo vnútri areálu. Tie majú byť na hlavnú cestu napojené svetelnou križovatkou, ktorá vznikne neďaleko vyťaženého dopravného uzla Bratislavská – Krajinská. Vozovka bude rozšírená o samostatný pruh pre odbočenie vľavo zo smeru od Trnavy a naprojektovaný je tiež vyraďovací pruh zo smeru od centra mesta.

Predajňa bude stáť na mieste bývalej kamenárskej dielne. Navrhnutá je tam jednopodlažná budova s obdĺžnikovým pôdorysom a pultovou strechou. Zaberie plochu 2-tisíc metrov štvorcových. Pri predajni má byť 150 parkovacích miest.

 

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič