Na zákazku za takmer 70-tisíc eur stačil radnici prieskum trhu

Rok po požiari diskotéky Coolturák začala oprava strechy na šatniach mestskej polície. Informáciu o verejnom obstarávaní radnica na svojom webe nezverejnila. Piešťanskú firmu Kreditstav vybrala na základe prieskumu trhu.

Primátor Miloš Tamajka podpísal so zástupcami Kreditstavu zmluvu 12. júla. Vyplýva z nej, že rekonštrukcia šatní a posilňovne mestskej polície bude stáť 63 665 eur (bez DPH). Hotová má byť do troch mesiacov.

Už o deň neskôr obe strany podpísali dodatok k zmluve o navýšení ceny za dodatočné práce v hodnote 3 582 eur (bez DPH). Mesto to v stanovisku, ktoré poskytlo médiám, vysvetľuje takto: „Kreditstav ako úspešný uchádzač uviedol aj práce naviac, pričom projektant tieto práce naviac schválil a podľa jeho názoru sú potrebné na vykonanie požadovaných stavebných prác, aby stavebné práce boli vykonané v požadovanej kvalite.“

Televízia Piešťany TV začiatkom týždňa upozornila, že radnica nezverejnila informácie o verejnom obstarávaní dodávateľa týchto stavebných prác. Mesto to vysvetľuje tým, že použilo prieskum trhu. Predpokladaná hodnota zákazky totiž neprevyšuje 70-tisíc eur.

Vo svojom stanovisku sa samospráva odvoláva na nový zákon o verejnom obstarávaní účinný od 18. apríla. Povinnosťou verejného obstarávateľa je podľa novej legislatívy iba raz za štvrťrok zverejniť súhrnnú správu o zákazkách s cenami vyššími ako 5-tisíc eur.

Doteraz boli na web stránke mesta vopred verejne prístupné aj informácie o zákazkách s oveľa nižšou hodnotou. Naposledy (10. mája) to bola výzva na predloženie cenovej ponuky na výstavbu šatní pre hráčov Mestského kolkárskeho klubu.

Strechu šatní a posilňovne mestskej polície poškodil požiar diskotéky Coolturák začiatkom júla 2015.

Text: Martin Palkovič Foto: MsP