Na Striebornici vyrastú nové domy a zmenia tamojšiu scenériu

Na južnom svahu týčiacom sa nad nádržou sa prednedávnom naplno začal archeologický prieskum, čo ihneď vzbudilo veľký záujem verejnosti. Ľudia sa začali pýtať o čo ide. Kontaktovali sme zodpovedného archeológa Ondreja Žaára, aby nám prezradil viac podrobností.

Jedna z najkrajších oblastí obce Moravany nad Váhom je práve okolie známej nádrže Striebornica. Každodenne tadiaľto prechádzajú cyklisti, peší turisti, rybári, výletníci i ďalší návštevníci. Za posledné roky je však veľmi často diskutovanou témou výstavba domov po okolitých poliach, čo sa mnohým domácim nepáči.

Keď sa dnes človek prejde po Striebornici v Moravanoch nad Váhom, ako prvé si všimne zásahy do terénu kopca ponad jazerom z južnej strany. Viete nám v krátkosti prezradiť, o čo ide?

Na začiatku mája tohto roku sa v tejto lokalite na stavbe Obytná zóna Silver Resort začal predstihový archeologický výskum, ktorý vykonáva firma PAMARCH, s.r.o. Zároveň sa začal geologický prieskum, kvôli ktorému sa robili prvé terénne úpravy – plošiny na postavenie súpravy pre urobenie geologických vrtov.

Z tohto dôvodu boli archeológom skontrolované už tieto výkopy. Pri tejto príležitosti sa urobil povrchový prieskum plochy celej stavby, ktorý sa pri každom ďalšom archeologickom dohľade opakuje. V tom istom čase sme začali prvú etapu archeologického výskumu a tou je pásová sondáž predpísaná KPÚ v Trnave. Ak sa počas tejto etapy na ploche zistia archeologické objekty, tak sa bude pokračovať plošným výskumom lokality.

Prečo práve toto miesto?

Ak myslíte, prečo sa realizuje stavba na tomto mieste, musíte sa spýtať skôr investora. Čo sa týka archeológie, spoľahlivo čisté, teda archeologicky negatívne miesto je veľmi ťažké vybrať, pretože nikto nevie, čo je ukryté pod zemou. Veľakrát sa predpokladá pozitívny výskum a je to úplne inak, často nepredpokladáme žiadne nálezy a výskum prinesie prekvapenie. O tom to všetko je. Je to čistá lotéria až do doby, keď sa naozaj „zakopne“ do zeme. Výber miesta pre stavbu však nezáleží na archeológoch, tí majú len zdokumentovať situáciu a ak je pozitívna, zachrániť maximum nálezov a informácií, ktoré sa zničia výstavbou.

Podľa informačnej tabuľky umiestnenej popri ceste by mali práce skončiť v októbri tohto roka. Čo všetko bude počas tejto doby postupne prebiehať na poli?

Ako som už spomenul, najskôr prebehne prvá etapa výskumu – pásová sondáž. Budú vykopané minimálne tri sondy v celej dĺžke stavebného pozemku, čo je niečo cez 200 m. Šírka týchto sond by mala byť ideálne 1 až 1,5 m. S investorom sme v tomto prípade dohodli širšie sondy – 3 až 4 m. Stiahne sa ornica do hĺbky cca 30-40 cm tak, aby bolo viditeľné intaktné podložie, v ktorom sa dajú rozpoznať možné staršie zásahy, teda archeologické objekty. Ak sa takéto niečo zistí počas sondáže, v tomto mieste sa urobí väčší plošný výskum tak, aby sa preskúmala celá archeologická lokalita. Ak sa nájdu viaceré lokality, preskúmajú sa plošne všetky. Následne môže stavba pokračovať s tým, že archeológom budú ďalej sledované výkopové práce spojené so stavbou. Toto sa uskutoční aj v prípade negatívneho výsledku predstihovej sondáže.

Moravany nad Váhom a história, to ide k sebe. V katastri obce sa dávnejšie našla slávna Moravianska venuša i iné predmety z dávnych dôb. A preto teraz bulvárnejšia otázka – čo predpokladáte, že objavíte? Môžeme očakávať ďalšie predmety veľkej historickej hodnoty?

Keďže sa venujem práve tomuto obdobiu, tak by som osobne bol veľmi rád. Na druhej strane tento terén dosť dobre poznám, mám ho zmapovaný a pokiaľ viem, tak v rámci stavby neleží ani jedna z bohatých lokalít z obdobia paleolitu, resp. mladého paleolitu. Najbližšia lokalita datovaná do tohto obdobia, ktorú evidujeme sa síce nachádza na danej polohe evidovaná v archeologickej literatúre pod názvom Baraniny, ale leží zhruba 100 m juhovýchodnejšie od okraja stavby na tom istom sprašovom chrbte, bližšie k lesu.

Pôvodne som sa tešil, že bude dobrá príležitosť túto lokalitu, ktorá sa ešte neskúmala, preskúmať, ale asi to nebude možné. I keď stále je tu šanca, že lokalita je väčšia ako si myslíme a zasiahne aspoň po okraj stavby, resp. sa tu zistí nová neevidovaná lokalita, čo by bolo pre mňa a kolegov, ktorí sa špecializujú na toto obdobie, zaujímavé a vedecky prínosné. Keďže podľa projektu sa na tomto konci stavby, teda na samom vrchu kopca, majú robiť nejaké väčšie nádrže, bude dobrá možnosť toto dôkladne overiť a v pozitívnom prípade celoplošne preskúmať.

Pálčivou témou na Striebornici je už dlhšie práve výstavba rodinných domov popri jazere. Tzv. Lake resort už stihol svojím oplotením „zablokovať“ jedno pole, a preto ľudia sa boja, že sa s výstavbou začne aj na kopci, kde teraz robíte archeologický výskum. Sú ich obavy oprávnené?

Na túto otázku je ťažké odpovedať. Podobných stavieb sú na Slovensku stovky a vždy sa nájdu ľudia, ktorým niečo také prekáža a takí, ktorí sú radi, že sa obec rozrastá a niečo sa v nej deje. Rozvoj sa reálne nedá zastaviť. Ak sa nestavia na jednom mieste, začne sa na inom a vždy budú ľudia za i proti.

Je to skôr o vzťahu domácich obyvateľov k obci a lokálnemu prostrediu. V prípade Moravian nad Váhom som kedysi videl aj pôvodný územný plán obce, ktorý vlastne siahal cez všetky tie najznámejšie paleolitické lokality a myslím, že sa asi zmenil, keďže tam stavba neprebieha a našťastie ani nie je plánovaná. To je na jednej strane veľmi dobré, na druhej strane nám ako archeológom stavby často dávajú možnosť lokalitu preskúmať vo veľkom rozsahu, samozrejme ak je ponechaný dostatočný čas na výskum, čo je v dnešnej rýchlej dobe stále ťažšie. S tým „blokovaním“ polí máte pravdu, ale to je takisto celoplošný problém Slovenska. Stále viac sa zastavuje poľnohospodárska pôda a to omnoho vyššej kvality ako je práve tá v Moravanoch.

Nemám síce k obci osobný vzťah, nie som domáci a zaujíma ma skôr záchrana archeologických lokalít, ale keď sa tam nezaujatý človek rozhliadne, ťažko povedať, že by práve spomínaný Lake resort zablokoval nejakú podstatnú časť. Tých domov sú tam zo všetkých strán desiatky po celej doline. I keď mnohé z nich sa tvária ako chaty, veľkosťou a úpravou sú to skôr rodinné domy. Takže je to skôr vecou názoru. Ak sa stavba zakomponuje do celkového rázu a bude sa v jej rámci tlačiť na čo najväčšie množstvo zelene a oddychových zón hlavne v spodnej časti pri jazere, nemusí to byť nejaký veľký problém. Od cesty ju v podstate nemusí byť vôbec vidieť.

Text a foto: Tomáš Blahuta