21.12.2016 # 13:04 # 13:04

Na Štefana sa otužilci vykúpu vo Váhu

Inzercia

V Piešťanoch sa aj tento rok stretnú „ľadové medvede“ z viacerých slovenských klubov, aby sa počas vianočných sviatkov osviežili ľadovou vodou z Váhu.

V Piešťanoch sa otužovaniu venuje viac a viac ľudí, ktorí pravidelným tréningom upevňujú svoje zdravie. Spomedzi piešťanských otužilcov je prevažná väčšina bývalých a súčasných športovcov. Základy otužovania v Piešťanoch rozdáva dlhoročný otužilec Karol Kevan.

V nedávnej minulosti sa otužilecká sezóna otvárala 30. decembra. V súčasnosti sa otužilci stretávajú od októbra do apríla.

Polročná sezóna začína 10 stupňovou vodou a voda počas zimy má 1 stupeň. Trénovaní otužilci v takejto vode môžu podľa odporúčaní stráviť maximálne 22 minút.

V Piešťanoch sa stretávajú otužilci z Piešťan, Bratislavy a okolitých miest a obcí. Povzbudiť ich môžete prísť v pondelok 26. decembra o 14.00 h na nábrežie Váhu pri hoteli Magnólia.

Text: Martin Valo Ilustr. foto: Martin Palkovič

X