Na Bratislavskej ceste sa zdržíte, tvoria sa kolóny

Výstavba novej križovatky na hlavnom ťahu cez Piešťany dnes komplikovala plynulosť premávky. Dopravu riadia prenosné semafory. Na červenú stáli autá aj v križovatke s Krajinskou cestou.

ecobolle3

Tá zostávala blokovaná a šoféri idúci z ostatných smerov museli stojace vozidlá obchádzať. Okolo poludnia dosahovalo zdržanie približne 10 minút, ráno však bola situácia horšia. Na kolóny v Piešťanoch upozorňoval aj celoštátny dopravný servis.

Vodiči sa obávajú, že situácia sa bude opakovať aj po uvedení novej križovatky do prevádzky. To však už v lete vylúčila Marta Gubrická, prednostka Okresného úradu Trnava, ktorý vykonáva štátu správu vo veciach ciest I. triedy: „Vzdialenosť križovatiek určuje funkčná trieda cesty, cesta I. triedy vo funkčnej triede B 1 má  v zmysle STN 73 6110 minimálnu vzdialenosť 300 m (ak sa vytvára nová križovatka). Nebolo potrebné vydávať výnimku na vzdialenosť križovatky, nakoľko tam bolo existujúce pripojenie areálu Tvorby, ktoré sa rekonštruuje.“

Pri správnom nastavení cestného svetelného systému by podľa jej slov dochádzať k dopravným komplikáciám nemalo.

Križovatka vzniká v súvislosti s novou predajňou Lidl v areáli bývalej Tvorby. Stavebné práce začali v júni a investor chce obchodné priestory otvoriť najneskôr koncom tohto roka.

Text a foto: Martin Palkovič

Inzercia
Inzercia