22.01.2015 # 11:19 # 11:19

Na Banke je zápis do 1. ročníka ZŠ už zajtra

www.wai.sk/uvod
Inzercia

Základná škola v obci Banka poskytuje jednozmenné vyučovanie, školský klub aj anglický jazyk už od prvého ročníka. Zápis sa uskutoční 23. januára od 14.00 do 18.00 h. Rodičia by naň mali priniesť preukaz totožnosti a rodný list dieťaťa.

Jednou z hlavných výhod Základnej školy na Banke je nízky počet žiakov v jednotlivých triedach. Vďaka tomu majú dostatočný priestor na rozvoj svojich individuálnych schopností. Angličtinu sa učia už od prvého ročníka, nemčinu od druhého. Samozrejmosťou je e-learningové vyučovanie vybraných predmetov, počítačové triedy a tabletová učebňa. Nechýbajú ani spoločensko-kultúrne aktivity pre žiakov aj rodičov. Viac informácií nájde na tejto adrese.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič Zdroj: zssmsbanka.edupage.sk

Inzercia
X