Na Astrofilm prídu Jiří Grygar a Ivan Bella

V dňoch 9. až 11. októbra sa bude v kultúrno-spoločenskom centre Fontána uskutoční 12. ročník medzinárodného filmového festivalu Astrofilm, ktorý organizujú Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo, mesto Piešťany a MsKS Piešťany.

Pri príležitosti 100. výročia založenia ČSR bude témou festivalu história českej a slovenskej astronómie. Hosťami festivalu, ktorí sa prihovoria návštevníkom budú aj významný český popularizátor astronómie Jiří Grygar a slovenský kozmonaut Ivan Bella.


Utorok – 9. októbra 2018

18.00 Vernisáž výstavy fotografií:

Nebeské symfonie – autor: Petr Horálek

19.30 Slávnostné otvorenie 12. ročníka medzinárodného filmového festivalu „Astrofilm“

20.30 Svetlé miesto, dokument, Slovensko, 52 min.

Beseda o histórii českej a slovenskej astronómie k 100. výročiu vzniku ČSR s režisérom filmu a pozvanými hosťami

21.30 Pozorovanie nočnej oblohy (pred budovou KSC Fontána)

Streda – 10. októbra 2018

9.00 Kúzelná fyzika – Michal Figura, program pre žiakov ZŠ

15.00 Premietanie súťažných filmov

16.30 História, súčasnosť a budúcnosť planetárii – Marián Vidovenec, Tomáš Dobrovodský,

Petr Valehrach, Tekovská hvezdáreň v Leviciach, multimediálna prezentácia

18.30 Kdyby fotografie mohli vyprávět… – Petr Horálek, multimediálna prezentácia

20.00 Laserová show – KVANT, s.r.o.

21.00 Pozorovanie nočnej oblohy (pred budovou KSC Fontána)

Štvrtok – 11. októbra 2018

9.00 Nezadržiteľný vzostup bezpilotnej astronomickej kozmonautiky – Jiří Grygar, prednáška

15.00 Premietanie súťažných filmov

16.30 Keď 87 znamená 1 –Michal Vojsovič, prezentácia

17.30 Prvý slovenský kozmonaut, I. Bella, moderovaná beseda

18.45 Slávnostné ukončenie festivalu a vyhodnotenie súťaže

Odovzdávanie „Csereho ceny Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV“

celovečerný film „Prvý človek“ dráma, USA 2018, 138 min., Premiéra

Zmena programu vyhradená!


Zdroj: Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo Foto/Credit: NASA