Múzeum pozýva na prednášku o M. R. Štefánikovi

Tragickej havárii lietadla Milana Rastislava Štefánika bude venovaná prednáška historika Karola Kalušika, ktorá je určená pre širokú verejnosť. Uskutoční sa vo štvrtok 30. novembra o 16.30 h vo Vile Liska. Odborník bude hovoriť o havárii ako ju zaznamenali dokumenty uložené v archívoch Policajného prezídia.

Prednášku organizuje Balneologické múzeum Imricha Wintera, ktorého časť expozície je venovaná životu a dielu Milana Rastislava Štefánika. Rodák z neďalekých Košarísk bol významným vedcom, cestovateľom, fotografom, diplomatom a politikom. Tragicky zahynul pri páde lietadla 4. mája 1919.

Text a foto: Martin Palkovič