Miroslav Ričány z Piešťan bol zaradený do Siene slávy Slovenskej triatlonovej únie

Slávnostný akt sa uskutočnil v rámci vyhlásenia najlepších športovcov Slovenskej triatlonovej únie za rok 2023. Miroslav Ričány bol medzi významné osobnosti slovenského triatlonu zaradený in memoriam 12. decembra 2023 v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea v Bratislave.

Miroslav Ričány sa narodil 4. januára 1951 v Piešťanoch. Zomrel 2. júna 2022 ako 71-ročný. Bol zakladateľom, spoluorganizátorom triatlonových pretekov a priekopníkom tohto vytrvalostného športu v bývalom Československu na začiatku 80-tych rokov.

Svoj prvý „dlhý triatlon“ absolvoval ako 31-ročný v českom Jičíne v roku 1982. Spolu s ním absolvovalo tri náročné disciplíny hlavnej kategórie ďalších sto adeptov. Vzdialenosti 3,8 – 183 – 42,2 museli vtedy pretekári zvládnuť za 24 hodín.

Bol tak prvým Slovákom, ktorý absolvoval dlhý triatlon (vtedy nazývaný triatlon 1. stupňa – 3,8 – 180 – 42,2) a prvým Slovákom, ktorý niesol titul „Železný muž“. Miroslav Ričány svoje pretekárske úspechy, nielen v triatlone, prezentoval pod hlavičkou TJ Tesla Piešťany.

Svoje prvé preteky v dlhom triatlone za hranicami Československa absolvoval 18. augusta 1984 v holandskom Almere na otvorených majstrovstvách Holandska. V Holandsku štartovali z ČSSR štyria pretekári, dokončili dvaja. Najúspešnejším z nich bol Miroslav Ričány, ako jediný Slovák. Boli to jediný pretekár na tomto podujatí z vtedajšieho východného bloku. Pretekov sa vtedy zúčastnilo 340 vytrvalcov z ôsmich krajín.

Vrcholom triatlonovej kariéry Miroslava Ričányho bola účasť na 1. Majstrovstvách Európy v dlhom triatlone v holandskom Almere 17. augusta 1985. Pretekov sa zúčastnili traja pretekári z Čiech a jeden zo Slovenska. Miroslav Ričány skončil na náročných pretekoch v chladnom a daždivom počasí výsledným časom  12.24.46 na 339. mieste. Preteky vtedy dokončilo 479 železných mužov.

Miroslav Ričány nerobil dobré meno Slovensku a Piešťanom len v triatlone. Bol tiež účastníkom mnohých maratónov (2. ročník Medzinárodného maratónu mieru v Moskve, Košický maratón), menších polmaratónov a behov alebo tiež pretekov v bežeckom lyžovaní.

„Otec sa svojimi úspechmi nechválil, nikdy sa nimi neprezentoval. Som ale presvedčený, že z tohto ocenenia, ktoré by prevzal z rúk prezidenta Slovenskej triatlonovej únie, by mal veľkú radosť. Ako bolo povedané: otec bol prvý Slovák s titulom Železný muž, bol priekopníkom v 80. rokoch na Slovensku a v bývalom Československu nového športu a bol prvý Slovák na ME v dlhom triatlone v holandskom Almere. A treba uznať a dodať, že za danej doby, pri daných materiálnych a technických možnostiach, za daných podmienok v danom štáte, to boli naozaj veľké úspechy. V mene celej rodiny by som chcel poďakovať Slovenskej triatlonovej únii za toto ocenenie a uznanie. Slovenskému triatlonu prajem veľa úspechov a veľa osobností,“ povedal pri prebratí ocenenia syn Martin Ričány.

1. júna 2023 bola na Slávnostnom zasadnutí mesta Piešťany pri príležitosti 910. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch Miroslavovi Ričánymu udelená Cena mesta Piešťany in memoriam za rozvoj triatlonu na Slovensku, za významné výsledky v športovej činnosti a propagáciu svojho mesta doma i v zahraničí.

Zdroj: Tlačová správa MsÚ Piešťany