Mestské noviny sú z časti vyvážené, ale zároveň propagujú vedenie radnice

Noviny Radnica informuje sa umiestnili na 65. mieste v rebríčku hodnotenia užitočnosti, objektívnosti a verejnoprávneho charakteru novín vydávaných slovenskými samosprávami. Časť ich obsahu je podľa analýzy vyvážená a vedenie mestského úradu je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

TIS: Tri štvrtiny mestských novín sú skôr propagandou

Hodnotenie radničných novín zverejnila Transparency International Slovensko (TIS), ktorá doňho zaradila 83 samospráv. Analýza ukázala, že takmer tri štvrtiny mestských periodík verejnej kontrole skôr škodia.

„Priemerné skóre slovenských radničných novín dosiahlo iba 45 percent a až 61 z 83 titulov tak nedosiahlo 50-percentnú hranicu, pri ktorej by pozitívne stránky prevažovali nad negatívnymi,” píše v tlačovej správe TIS.

Jedno vydanie stojí 4 centy

Noviny Radnica informuje, ktoré vydáva Mestský úrad Piešťany, skončili so skóre 38,3 % na 65. mieste.

„Periodikum Radnica informuje prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, články o politike radnice majú jasného autora, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere,” uvádza TIS na web stránke projektu Hlásne trúby.

Noviny Radnica informuje majú mesačnú periodicitu. Piešťanci ich dostávajú do poštových schránok zdarma. Náklady na jedno vydanie v prepočte na jedného obyvateľa sú 4 centy, patria teda medzi lacnejšie mestské periodiká. V tomto roku je na vydávanie mestských novín vyhradených 14 170 eur.

Susedné mestá sú na tom lepšie

Po komunálnych voľbách v roku 2014 prišlo k zmene jej redakčnej rady. Tvoria ju primátor Miloš Tamajka, poslanci Andrej Klapica a Peter Tremboš, novinárka Iveta Pospíšilová, skautka Adéla Müllerová, Ján Šicko z Rady seniorov a člen Seniorského parlamentu Jiří Rais.

Zodpovednou redaktorkou je hovorkyňa mestského úradu Eva Bereczová, ktorá na hodnotenie reagovala: „V rebríčku sa porovnáva neporovnateľné. Naša Radnica má minimálny počet strán – štyri A4, a z kapacitných dôvodov sú v nej zverejňované informácie z radnice – čo je aj v súlade s poslaním a samotným názvom periodika. My sme žiadali viac peňazí, aby mohol byť obsah pestrejší, bohužiaľ, sa poslanci s naším návrhom nestotožnili.“

Ak by mali noviny viac strán, zmestil by sa do nich podľa zodpovednej redaktorky aj napríklad program kina, kultúrnych inštitúcií, informácie z mestských organizácií, občianskych združení alebo z útulku zvierat.

„Tým by boli informácie z radnice na menšej ploche novín. Pri momentálnom rozsahu nemôžeme pestrým obsahom konkurovať iným novinám, to si však netreba mýliť s propagandou,“ uzavrela Eva Bereczová.

Najlepšie sa v rebríčku hodnotenia užitočnosti a objektívnosti mestských periodík umiestnili noviny bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. Na druhom mieste skončili trnavské Novinky z radnice a tretí je Život v Hlohovci.

Text: Martin Palkovič Zdroj: transparency.sk