03.04.2015 # 11:23 # 11:23

Mesto vyhlásilo dve výberové konania

Inzercia

Obsadené majú byť miesta vedúcich na organizačno-právnom referáte a referáte stratégie. Kandidáti sa môžu hlásiť do 21. apríla.

V oboch prípadoch musia mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a prax v odbore. Skúsenosti s riadením sú výhodou. Medzi ďalšími požiadavkami sú komunikatívnosť, bezúhonnosť, schopnosť samoštúdia, práca s počítačom a spôsobilosť na právne úkony.

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní aj s požadovanými dokladmi je treba doručiť do 21. apríla na adresu Mestského úradu Piešťany. Viac info na piestany.sk.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X