Mesto určilo termíny zápisu do 1. ročníka základných škôl

Na základe novely zákona musela piešťanská samospráva posunúť termíny zápisu do prvého ročníka o asi dva mesiace. Podľa odborníkov to vo vývoji dieťaťa znamená veľa.

Na piatich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany budú zápisy 1. apríla od 14.00 do 18.00 h a 2. apríla od 8.00 do 12.00 h.

„Navrhovaný termín zápisu je z dôvodu vytvorenia dostatočného časového priestoru pre zriaďovateľa na určenie počtu prvých tried a pre riaditeľa školy na vydanie rozhodnutia o prijatí dieťaťa do 1. ročníka príslušnej základnej školy,“ informovala na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva Jolana Podobová z Oddelenia sociálnych a školských služieb Mestského úradu Piešťany.

Súčasťou zápisu je rozhovor s pedagógmi, počas ktorého preveria vyspelosť detí. Aj na základe komunikačných schopností, rozpoznávania farieb, kreslenia základných geometrických tvarov a ďalších schopností môže následne riaditeľ školy rozhodnúť o odklade začiatku školskej dochádzky. Urobí to na základe žiadosti rodičov.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany: Základná škola M.R.Štefánika, Vajanského 35, Základná škola Holubyho 15, Základná škola Mojmírova 98, Základná škola Brezová 19 , Základná škola F.E.Scherera, E.F.Scherera 40.

Zdroj: piestany.sk