Mesto otvára problém s hrobovými miestami, pripravuje plány na rozšírenie cintorínov

Dva funkčné mestské cintoríny sa postupne zapĺňajú. Hoci nedostatok pohrebných miest zatiaľ nehrozí, mestská rada opäť otvorila otázku, ako rozšíriť počet pohrebných miest. Chce vypracovať plán na najbližších 15 rokov.

Pri aktuálnom stave úmrtnosti v Piešťanoch kapacita cintorína na Bratislavskej ceste postačí na maximálne 9 rokov. Cintorín na Žilinskej ceste má miesta pre zosnulých na 8 rokov. Pod správu Služieb mest Piešťany patrí aj cintorín v mestskej časti Kocurice, kde sú voľné miesta na 10 rokov.

Problém s budúcim nedostatkom miest by vyriešila najmä kremácia. V minulom roku bolo na piešťanských cintorínoch približne 100 kremačných rozlúčok. V roku 1992 zorganizovala správa cintorínov 16 rozlúčok. To predstavuje nárast 525 percent.

Napriek rastúcemu počtu kremácií pozostalí naďalej uprednostňujú klasický pohreb s rakvou.

Kapacita miest stačí iba na niekoľko rokov

Problém rozširovania oboch mestských cintorínov bude riešiť mestská rada na najbližšom zasadnutí. Poslanci totiž ešte v minulom roku prijali uznesenie o vypracovaní správy o stave hrobových miest.

Najväčší cintorín je na Bratislavskej ceste. Mestský úrad plánuje vybudovať naprieč ním cestu, ktorá prepojí Dopravnú ulicu so sídliskom Adam Trajan. Radnica pripravuje aj výstavbu záchytného parkoviska na konci cintorína.

Služby mesta Piešťany v informačnej správe pre mestskú radu píšu, že „na konci cintorína zostáva na hrobové miesta plocha približne 31 metrov štvorcových. Vytvorí sa 9 radov hrobových miest, čiže 329 jednohrobov a 37 dvojhrobov.“

Mesto musí odkúpiť parcely

Rozšírenie cintorína na Bratislavskej ceste naráža na problém s parcelami. Voľné je iba pole, ktoré v súčasnosti využíva Výskumný ústav rastlinnej výroby. Urnový háj má v kolumbáriu (urnovej stene) voľných 480 miest. Počet urnových miest na uloženie do zeme je asi 85.

Cintorín na Žilinskej by radnica dokázala rozšíriť odkúpením susedných pozemkov v celkovej výmere takmer 6,7-tisíc metrov štvorcových. Voľných je približne 28 urnových miest a 18 miest v kolumbáriu.

V Kocuriciach vystačia hrobové miesta na 10 rokov. V kolumbáriu je naplánovaných 18 miest. Časť spopolnených zosnulých však ukladajú pozostalí do pôvodných miest, kde sú už pochovaní príbuzní.

Správa cintorínov umožňuje rezerváciu hrobového miesta ešte počas života. Približne osminu miest si už obyvatelia mesta rezervovali vopred.

Súčasná ročná rezerva cintorína na Bratislavskej ceste je na úrovni 25 hrobov ročne, na Žilinskej ceste je to 13 miest.

Text: Rasťo Piovarči Ilustr. foto: Martin Palkovič