Materské centrum Úsmev sprístupnilo multisenzorickú miestnosť

Projekt je zameraný na posilnenie rozvoja zmyslových vnemov u detí v rannom veku. Bol realizovaný pomocou participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.

V Materskom centre Úsmev sprístupnili multisenzorickú miestnosť. Deti spoločne prestihli pásku a hneď pri vstupe ich privítala príjemná vôňa šíriaca sa zo svetelného difuzéra. Očarilo ich množstvo rôznych svetiel v miestnosti. Zahrali sa na čarodejnice so svetelnou guľou, pozorovali ako sa mení láva v lampe či vzniká bublinkové tornádo.

Prostredníctvom množstva hmatových pomôcok sa učili rozoznávať jemnosť či drsnosť povrchov. Spoznávali zvuky hudobných nástroj a v zrkadlových predmetoch pozorovali deformované obrazy seba alebo predmetov okolia. No jednoducho miestnosť plná prekvapení a tajomstiev.

Deti môžu túto miestnosť využívať spolu s rodičmi a spoznávať nové netradičné podnety, ktoré majú podporiť rozvoj zmyslového vnímania. Obzvlášť túto miestnosť ocenia rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami, ktoré centrum osobitne srdečne pozýva. Projekt zameraný na posilnenie rozvoja zmyslových vnemov bol realizovaný z finančnej podpory participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja.

Niet pochybnosti o tom, že naše zmysly sú nadizajnované tak, aby fungovali spoločne, a že naše mozgy sú organizované tak, aby používali informácie, ktoré vytiahnu z rôznych zmyslových kanálov. Zmyslová stimulácia je kľúčová pre naše prežitie, pohodu, rast a rozvoj.

Kontrolovaná povaha miestnosti umožňuje vytvoriť vysoko príťažlivé multisenzorické stimuly. Jednotlivé stimuly sú starostlivo navolené a tvarované tak, aby zodpovedali potrebám detí. Príjemné zážitky vedú u detí k pocitu šťastia a šťastie vytvára ideálne podmienky pre hru, rozvoj a učenie. Multisenzorická miestnosť sa tak pre ne stáva viaczmyslovým ihriskom.

Materské centrum úsmev ďakuje všetkým, ktorý podporili projekt hlasovaním v rámci participatívneho rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja. Bez nich by dnes rodiny s deťmi nemali takú radosť z miestnosti plnej prekvapení.

Text a foto: Tlačová správa – Materské centrum