21.08.2015 # 09:34 # 09:34

Letné požiare urobili škodu za 1,7 mil. eur

Júl a august sa nesie v znamení množstva požiarov, ktoré sú často spôsobené ľudskou nedbalosťou. Podľa štatistiky museli piešťanskí hasiči od 3. júla do 16. augusta zasahovať až 81-krát. Je to takmer tretina z celkového počtu požiarov v trnavskom kraji.

Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Trnava je celková predpokladaná škoda na majetku za toto obdobie 1,7 mil. eur. Suma uchránených hodnôt pritom podľa Júlie Kedrovej predstavuje takmer 3,3 mil. eur.

Zvýšený počet požiarov v Trnavskom kraji sa týkal najmä stromov a krovinatých porastov. Vplyv na tom malo aj suché a teplé počasie. Pribudlo tiež požiarov, ktoré vznikli pri žatve. V týchto prípadoch boli príčinami technické poruchy, ale tiež nedbalosť.

„Z hľadiska technickej a materiálnej náročnosti zdolávania požiarov sú požiare skládok odpadov veľmi obtiažne. V posledných dvoch mesiacoch hasiči zasahovali pri 35 požiaroch skládok odpadov. Pod niektoré z nich sa podpísalo teplé počasie (samovznietenie), ale v prípade malých nelegálnych skládok odpadov je príčinou vzniku požiaru najmä ľudská nedbalosť alebo úmyselné konanie,“ uzavrela Júlia Kedrová.

Text: Martin Palkovič Zdroj: KR HaZZ Trnava

X