Ladislav Bačík a Vojtech Ábel majú byť čestnými občanmi Piešťan

Mesto chce oceniť nedávno zosnulého reprezentanta v plávaní, ktorý bol na dvoch olympiádach. V prípade súhlasu poslancov udelia čestné občianstvo in memoriam aj účastníkovi Slovenského národného povstania, ktorý na základe udania susedov zomrel v koncentračnom tábore.

Čestné občianstvo mesta Piešťany udeľuje mestské zastupiteľstvo ľuďom, ktorí sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
V minulosti získali toto ocenenie Ľudovít Winter, Eugen Suchoň, Martina Moravcová, Dušan Dušek a ďalší.

Podľa dnes zverejnených materiálov na rokovanie mestskej rady môžu byť ďalšími ocenenými Ladislav Bačík a Vojtech Ábel. O udelení čestného občianstva rozhoduje mestské zastupiteľstvo na návrh primátora.

Ladislav Bačík reprezentoval Československo na Olympijských hrách v Helsinkách (1952) a v Melbourne (1956). Športoví novinári ho v roku 1955 vyhlásili za najlepšieho športovca Slovenska.
Okrem plávania sa venoval vodnému pólu, v ktorom bol jednotkou v Československu a patril medzi najobávanejších strelcov v lige i reprezentácii. Jeho zásluhou získali Piešťany v roku 1965 majstrovský titul ČSSR. Svoju vodnopólovú kariéru ukončil až vo veku 44 rokov a pokračoval ako plavecký a vodnopólový tréner, ktorý vychoval množstvo úspešných plavcov a pólistov.

Vojtech Ábel pochádzal zo starej piešťanskej rodiny. Vynikol ako špecialista technickej zbrojnej služby československej armády. Po vzniku Slovenského štátu pracoval na ministerstve obrany, ale neskôr sa zapojil do prípravy Slovenského národného povstania. Najskôr organizoval presun materiálu a pohonných hmôt do Banskej Bystrice, potom pôsobil ako prednosta automobilovej služby Vojenskej obrannej oblasti 1.

Po porážke SNP sa zúčastnil ústupu do hôr, bol zajatý Nemcami, ale podarilo sa mu ujsť. Napokon bol na základe udania susedov zatknutý doma v Piešťanoch príslušníkmi Hlinkovej gardy. Po neľudských výsluchoch ho uväznili v koncentračnom tábore Mathausen a krátko pred koncom vojny popravili.

Vojtech Ábel by mal čestné občianstvo získať za odvahu, statočnosť a nasadenie vlastného života pri Slovenskom národnom povstaní.

Zdroj: piestany.sk Ilustr. foto: Martin Palkovič