Kto má byť Športovcom roka 2014?

Mesto každoročne vyhlasuje anketu, prostredníctvom ktorej chce upozorniť na úspechy piešťanských športovcov v uplynulom roku a motivovať ich k ďalším výkonom.

Návrhy s menami športovcov, ktorí si toto ocenenie zaslúžia, môžu na adresu mestského úradu posielať telovýchovné jednoty, športové kluby, prípadne iné právnické alebo fyzické osoby. Anketu vyhlasuje primátor v kategóriách dorastenci do 18 rokov, dospelí, kolektívy a tréner alebo zaslúžilý pracovník v oblasti športu. Návrhy so stručným zdôvodnením treba posielať do 31. januára 2015 na adresu: Mestský úrad Piešťany, referát kultúry a športu, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany. Návrhy môžete odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ.

Text: Martin Palkovič Ilustr. foto: Laco Duračka