Kratšia obchádzka: Časť lávky má slúžiť chodcom už koncom septembra

Ak stavebná firma dodrží harmonogram rekonštrukcie, obchádzka sa výrazne skráti. Chodci budú potom môcť využiť časť lávky pri Krajinskom moste, ktorá vedie ponad Obtokové rameno Váhu.

Oprava uzatvorenej lávky začala jej kratšou časťou. Aktuálne je konštrukcia demontovaná a sú odhalené rozvodné siete vedúce pod chodníkom pre peších a cyklistov.

„Na krátkej časti robíme maximum preto, aby sme dodržali termín v pôvodnom harmonograme, ktorý máme naplánovaný na koniec septembra, nato aby táto krátka časť bola uvedená do prevádzky, a aby sa peší a cyklisti v smere od Banky vedeli dostať cez Kolonádový most do centra mesta,“ povedal pre piestany.sk Ladislav Molčan, konateľ spoločnosti Lumiza, ktorá opravu lávky realizuje.

Z jeho slov vyplýva, že koncom septembra by sa mohla obchádzka, ktorá vedie cez Kúpeľný ostrov, výrazne skrátiť. Čas ušetria najmä chodci, ale táto správa poteší aj cyklistov, ktorí kvôli hustej premávke nevyužívajú možnosť prechádzať po Krajinskom moste.

Ladislav Molčan ďalej povedal, že rozhodnutie vedenia piešťanskej radnice o uzatvorení lávky bolo správne. Práve v časti nad Obtokovým ramenom je potrebné vymeniť všetky stužidlá v rámci oceľovej konštrukcie, pretože „rameno Váhu má inú teplotu ako hlavný tok Váhu a tým pádom tam dochádzalo v podstate vyššiemu pôsobeniu vlhkosti na konštrukciu a zväčšenej degradácii materiálu.“

Lávka je uzatvorená od 28. novembra 2019. Rekonštrukcia začala koncom júla, jej cena je 608-tisíc eur a prispejú na ňu aj firmy, ktoré vlastnia siete vedúce pod lávkou – Trnavská vodárenská spoločnosť, Slovenský plynárenský priemysel a Slovak Telekom. Dohromady by mali pokryť takmer polovicu nákladov.

Text a foto: Martin Palkovič