Kontrolór o rozpočte: Mesto sa môže dostať do zložitej situácie

Bezproblémové financovanie záväzkov samosprávy bude možné iba v prípade výrazného zníženia výdavkov. Upozorňuje na to hlavný kontrolór mesta Piešťany v stanovisku k návrhu rozpočtu, ktorý poslanci prerokujú vo štvrtok 18. februára.

Už pred začiatkom ich zasadnutia je takmer isté, že návrh zastupiteľstvom neprejde vo forme, v ktorej ho predloží primátor Miloš Tamajka. Členovia mestskej rady sa pri hlasovaní k tomuto bodu všetci zdržali a posledné stretnutie, na ktorom poslanci predkladali svoje pripomienky trvalo vyše osem hodín.

Výhrady má aj hlavný kontrolór Peter Konečný (na snímke). Zhrnul ich v stanovisku, z ktorého vyplýva, že návrh vyžaduje zásadné zmeny. Podľa jeho slov nemalé investičné zámery sú naviazané na predaj nepotrebného majetku. Mesto z neho plánuje získať až 850-tisíc eur, ide však o majetok, ktorý sa nedarí predať už roky.

Kontrolór si tiež všimol, že v rozpočte sa neprejavilo očakávané zníženie mzdových výdavkov, ktorým vedenie radnice odôvodňovalo minuloročné zníženie počtu zamestnancov. Mzdové výdavky podľa neho prakticky neklesli. „Korektne je však potrebné uviesť, že za samotným nárastom zvýšenia platov je aj celkové zákonné zvýšenie platov vo verejnej správe o 4 % oproti predchádzajúcemu roku, ako aj ich pravidelné zákonné zvyšovanie každé tri roky,“ dodáva Peter Konečný.

Upozorňuje aj na značný nárast plánovaných výdavkov na súdne trovy a poplatky a to z 6-tisíc eur až na 50-tisíc eur.

„Nedostatočné krytie splátok úverov na to zákonne určenými zdrojmi je značným rizikom predloženého návrhu rozpočtu, nakoľko z neho nie je vôbec zrejmé, z čoho budú v roku 2016
hradené tieto splátky úverov prijatých v minulých rokoch,“ pokračuje kontrolór.

Návrh rozpočtu treba podľa neho schváliť s výrazným znížením rozpočtu na strane výdavkov. Iba v tom prípade bude „možné zabezpečiť bezproblémové financovanie záväzkov mesta ako aj potreby jeho rozpočtových a príspevkových organizácií.“

Ak sa nepodarí naplniť plánované príjmy, bude musieť samospráva viazať svoje výdavky, aby mohla plniť všetky svoje záväzky. „V opačnom prípade by sa tak mesto mohlo dostať do zložitej finančnej situácie, na čo v tomto svojom stanovisku k návrhu rozpočtu na rok 2016 dôrazne upozorňujem,“ uzatvára hlavný kontrolór.

Celé jeho stanovisko aj s návrhom mestského rozpočtu nájdete v materiáloch na rokovanie zastupiteľstva.

Text a foto: Martin Palkovič