Komu by ste dali Cenu primátora?

Radnica bude aj tento rok udeľovať Cenu primátora tým, ktorí výrazne prispeli k rozvoju Piešťan v  sociálnej, kultúrnej alebo environmentálnej oblasti. Posledný možný termín na predkladanie návrhov je 18. február 2022.

„Návrhy na ocenenie môžu predkladať občania a inštitúcie. Táto cena sa udeľuje občanom s trvalým pobytom na území mesta Piešťany alebo inštitúciám so sídlom na území mesta Piešťany. Návrhy na všetky ocenenia v uvedených oblastiach musia obsahovať krátke zdôvodnenie a charakteristiku subjektu, prípadne aktivít, ktoré v roku 2021 zrealizoval,“ oznámila radnica.

V oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej sa udeľujú tieto ocenenia:
– Cena primátora mesta Piešťany za aktivity v oblasti sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej,
– Filantrop roka.

V oblasti kultúry sa udeľujú tieto ocenenia:
– Kultúrny počin roka 2020,
– Kultúrna osobnosť rok 2020.

V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia sa oceňujú významné počiny, aktivity a činnosť inštitúcií, záujmových združení, jednotlivcov a podnikateľských subjektov, ktoré za hodnotené obdobie výrazne prispeli k ochrane a tvorbe životného prostredia na území mesta Piešťany. V prípade výnimočnej udalosti resp. činu v oblasti životného prostredia môže primátor mesta na návrh Komisie pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie udeliť aj cenu Významný počin v oblasti životného prostredia.

Termín na predkladanie návrhov je najneskôr do 18. februára 2022 na adresu: Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany. Na obálku nezabudnite uviesť heslo „Cena primátora“ a názov oblasti. Návrhy môžete odovzdať aj osobne do schránky na budove MsÚ alebo ich poslať e-mailom na sekretariat@piestany.sk.

 

Zdroj: piestany.sk