Kolokruh Sĺňava je od 1. apríla opäť otvorený

Bežci, cyklisti aj korčuliari môžu od začiatku apríla opäť prechádzať cez vodné dielo Drahovce. Otvorením areálu hate pre verejnosť vzniká jedno z letných turistických lákadiel Piešťan.

Slovenský vodohospodársky podnik, ktorý vodné dielo Drahovce prevádzkuje, nedávno upozornil, že otváracie hodiny hate oproti predchádzajúcim sezónam mierne upravil.

„Došlo k posunu otváracích hodín na hati Drahovce pre verejnosť, nakoľko na hrádzi dochádzalo k častým stretom našich zamestnancov, ktorí opúšťali svoje pracovisko s cyklistami, ktorí využívali prejazd haťou v rovnakom čase,“ informoval Tomáš Januš, z referátu komunikácie Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Dodal, že k úprave došlo z bezpečnostných dôvodov a hať na Sĺňave bude sprístupnenia v pracovných dňoch až od 15.15 h, aby „naši zamestnanci mohli bezpečne opustiť svoje pracovisko, bez ohrozovania cyklistov, alebo osočovania z ich strany“.

Otváracie hodiny hate Drahovce (Sĺňava) platné od apríla 2021:

apríl a máj – pondelok až piatok od 15.15 do 19.00 h, víkendy od 10.00 do 19.00 h

jún – pondelok až piatok od 15.15 do 20.00 h, víkendy od 10.00 do 20.00 h

júl a august – pondelok až piatok od 15.15 do 20.00 h, víkendy od 9.00 do 20.00 h

september – pondelok až piatok od 15.15 do 19.00 h, víkendy od 10.00 do 19.00 h

október – pondelok až piatok od 15.15 do 18.00 h, víkendy – od 10.00 do 18.00 h

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič