Klimatická zmena, ale aj svet hoaxov a dezinformácií ako novembrové témy na gymnáziu

V rámci cyklu odborných prednášok a diskusií pod názvom Eurotémy na gymnáziu študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch, ambasádorskej školy Európskeho parlamentu, ako aj poslucháči štúdia na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity, prijali pozvanie kancelárie EP na Slovensku a spoločnosti Neuropea zúčastniť sa v piatok 13. novembra 2020 na panelovej diskusii venovanej téme Európa v klimatickej pohotovosti.

Piešťanskí gymnazisti a ich univerzitní kolegovia si v online diskusii, ktorú podporou projektu platformy ambasádorských škôl EP na Slovensku otvoril riaditeľ gymnázia Mgr. Radim Urban, vypočuli názory slovenských europoslancov, úradníkov štátnej správy, ekológov a aktivistov na tému možností riešenia globálnej ekologickej krízy.

V európskych témach gymnazisti i budúci pedagógovia pokračovali aj v piatok 27. novembra 2020 a to online stretnutím s poslancom Európskeho parlamentu Dr. Vladimírom Bilčíkom, ktorý pôsobí vo frakcii Európskej ľudovej strany a zaoberá sa agendou šírenia dezinformácií v európskom politickom a kultúrnom priestore.

Na pozvanie a pod garanciou učiteľa gymnázia a univerzitného pedagóga Petra Rusnáka päťdesiat rozhľadených a štúdiom odbornej literatúry pripravených študentov aktívne diskutovalo s europoslancom na aktuálne európske témy s dôrazom na nebezpečenstvo šírenia dezinformácií a hoaxov, na problematiku manipulácie a šírenia demagógie v európskom i slovenskom mediálnom a komunikačnom priestore.

Študenti sa počas online diskusie zapojili aj do testu, ktorý pre nich pripravila kancelária europoslanca Bilčíka. Traja najúspešnejší riešitelia testových úloh boli odmenení vecnými darmi. K benefitom online diskusie môžeme započítať aj pozvanie poslanca EP Vladimíra Bilčíka do Štrasburgu, ktoré v závere debaty tlmočil študentom.

Počas odbornej exkurzie v európskych inštitúciách by mohli ďalej pokračovať v neukončenom rozhovore a na pôde gymnázia začatom dialógu.

Text: Nina Mária Masaryková, študentka maturitného ročníka a predsedníčka Žiackej školskej rady pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch / Jana Baláková, poslucháčka štúdia občianskej náuky v kombinácii, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity