Klientov Zariadenia pre seniorov Moravany nad Váhom potešili vystúpenia folklórnych skupín

Partnerské občianske združenie pri Zariadení pre seniorov Moravany nad Váhom zorganizovalo v uplynulých dňoch vystúpenie folklórnych skupín Modrovanka a Kapustári.

Išlo o prvé kultúrne podujatia po dlhej dobe, keď zariadenia sociálnych služieb museli byť pre pandémiu COVID zatvorené a klienti mali limitovanú možnosť sa stretnúť so svojimi blízkymi.

Vzhľadom na priaznivú situáciu sa podarilo zorganizovať pre klientov ZPS Moravany nad Váhom kultúrny program, na ktorom sa zúčastnili aj príbuzní klientov, ale i obyvatelia obce. Naplánované sú vystúpenia ďalších folklórnych skupín.

Vystúpenia folklórnych skupín sa podarilo zorganizovať vďaka finančnej podpore a grantu od Nadácie ZSE.

Text a foto: Martin Cifra