Kam postavia polopodzemné kontajnery? Ľudia môžu návrh pripomienkovať

Eliminovanie zápachu, lepší vzhľad, efektívnejší vývoz – to sú hlavné výhody polopodzemných kontajnerov, ktoré už slúžia v mnohých slovenských mestách, ale v Piešťanoch zatiaľ chýbajú. Jedna z predvolebných priorít primátora Petra Jančoviča by sa mala stať realitou na sídlisku Juh a na uliciach Vážska, M. Waltariho a K Lodenici.

Mesto včera prostredníctvom svojej web stránky informovalo o verejnom prerokovaní návrhu umiestnenia polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad, ktoré sa uskutoční 26. marca o 16.00 h v Mestskej knižnici.

Podľa zverejnenej štúdie bude 43 stojísk s 1 100 litrovými nádobami nahradených 17 stojiskami s polopodzemnými kontajnermi. Súčasťou každého z nich sú nádoby na zmesový odpad, papier, plasty, sklo, kovy a tetrapacky. Celkovo ide o 107 nádob, ktoré sú z časti zapustené pod zemou. V súčasnosti je v týchto lokalitách 250 kontajnerov.

So zberom biodpadu štúdia nepočíta, ale jej autori uvádzajú, že kontajnery na zmesový odpad je možné rozdeliť na dve časti. Preto môže mesto neskôr zbierať aj tento druh odpadu.

Medzi najviac diskutované otázky pri takomto zbere odpadu je donášková vzdialenosť, ktorá súvisí s redukciou počtu stojísk. Autori štúdie vypočítali donáškovú vzdialenosť pre väčšinu obyvateľov dotknutých lokalít na 60 až 80 metrov, vo výnimočných prípadoch presiahne 100 metrov.

Umiestnenie polopodzemných kontajnerov obmedzujú aj existujúce parkovacie miesta a inžinierske siete. Dôležitý je prístup techniky, ktorá bude odpad vyvážať.

Odhadované náklady na realizáciu celého projektu sú 434-tisíc eur bez DPH. Tieto peniaze v aktuálnom mestskom rozpočte nie sú vyhradené. Radnica v ňom počíta iba s projektovou dokumentáciou za vyše 8 600 eur. Prvé polodpodzemné kontajnery preto určite nezačnú slúžiť skôr ako koncom budúceho roka.

Text: Martin Palkovič Foto: piestany.sk