Informácie o športových triedach poskytne rodičovské združenie

V stredu 29. marca sa v školskej jedálni 4. základnej školy na Holubyho ulici uskutoční stretnutie rodičov tých žiakov štvrtého ročníka, ktorí majú záujem nastúpiť do športovej triedy od školského roka 2017/18. Stretnutie začne o 17.00 h.

Cieľom je podľa riaditeľa Viléma Vrbu stručná a interaktívna prezentácia školy a prehliadka jej priestorov.

„Rovnako zodpovedáme všetky otázky rodičov. Preberie sa hlavne učebný plán triedy so športovou prípravou, aby rodičom bolo jasné, aké jazyky budú ich deti ovládať, koľko hodín matematiky a slovenčiny budú mať, a aké predmety vlastne športová príprava nahradí,“ dodáva.

K dispozícii budú i ďalší pedagógovia či zástupcovia klubov, teda tréneri, ktorí nádejné mladé talenty budú v prípade úspešného otvorenia triedy ďalšie roky sprevádzať.

Za znovuobnovením športových tried stoja kluby futbalistov, basketbalistiek a florbalistov. Trieda je však otvorená pre všetkých záujemcov, ktorí majú športové nadanie.

Prihlášky nájdete na webovej stránke školyfutbalového klubu. V prípade dostatočného počtu prihlásených a úspešných uchádzačov bude od školského roka 2017/18 otvorená prvá trieda piatakov.

Text: Miro Béreš